Zástupcov Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku prijal apoštolský nuncius

0 Správy

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello prijal troch zástupcov Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku (KSIS), ktorá združuje všetky sekulárne inštitúty na Slovensku. Prítomní zástupcovia KSIS v rozhovore priblížili sekulárny spôsob zasväteného života. Nuncius prejavil veľký záujem o túto formu života v Cirkvi. Osobitne ho zaujímalo, ako tento spôsob života je možné zviditeľniť a priblížiť mladým.

Otec nuncius povzbudil účastníkov k aktivitám pre nové povolania. Ocenil sekulárnu formu zasväteného života a uznal jej dôležitosť pre Cirkev na Slovensku. Na záver stretnutia, ktoré prebiehalo vo veľmi srdečnej atmosfére, udelil apoštolské požehnanie pre toto poslanie.

TK KBS informoval Eugen Valovič, KSIS