Projekt Z4P

Z4P Zasvätení for People– my ZASVÄTENÍ sme tu dnes so svojimi hodnotami, tradíciami, postojmi, ktoré chceme ponúknuť nielen PRE nás samých, ale PRE ľudí PEOPLE dneška. „Slovensko“ nie je celý svet, ale časť sveta tu žije s rôznou históriou, kultúrou, náboženstvom, cestou. Chce to otvorenosť. Vyjsť.

Z je zároveň zmena aj pre nás zasvätených aj pre ľudí, privádza nás to k vyjdeniu zo stereotypov k zmene mentality, k zmene prístupov a foriem, privádza to aj ľudí zbúrať predsudky o zasvätených a pozrieť sa na nich ako na tých, ktorí tiež hľadajú a rozlišujú a sú súčasťou tohto sveta a podieľajú sa na živote spoločnosti, ktorej sú plnohodnotnou súčasťou a pritom zostávajú samy sebou so svojou charizmou, poslaním, kvalitou.

For – 4 – sme tu PRE niekoho, nie pre niečo a preto ponúkame pre VÁS 4 oblasti:

  1. PUBLIKOVAŤ – pripravujeme nové knihy L. Guccini: Zasvätený život a duchovné zosvetštenie, M. Rupnik: Hľadám svojich bratov; M. Rupnik: V Betánii pri stole, 2 x do roka vychádza časopis Zasvätený život, ktorý si stále môžete objednať na casopis@kvrp.sk.
  2. PODNECOVAŤ – na web stránke nájdete aktuálne rubriky (teológia, spiritualita, formácia, psychológia…) s hodnotnými článkami, každodennými správami zo života zasvätených nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
  3. VZDELÁVAŤ – čakajú vás mediálne školenia ako aj medzinárodný seminár, aby sme médiám rozumeli, vzdelávali sa a digitálny svet brali ako výborné cesty evanjelizácie.
  4. STRETÁVAŤ SA – vždy je určité miesto, kde sa ľudia radi stretávajú, dnes sú to aj sociálne siete, do ktorých sa dá niekedy zamotať, ale sú aj výbornou príležitosťou na nové podnety inšpirácie. Jednou je aj Vlog. Prvý zasvätený youtuber, ktorý sa o niečo také pokúsil je Mních s kamerou. Veríme, že inšpiruje aj vás.

 Z4P