Kontakt

Časopis Zasvätený život a webstránka www.zasvatenyzivot.sk

šéfredaktor

Ján Štefanec SVD
Kalvária 3
949 01 Nitra

email: zz@rehole.sk

Objednávky časopisu

distribucia@kvrps.sk

Kontaktné údaje vydavateľa

KVRP
Miletičova 7
851 01 Bratislava

email: casopis@kvrps.sk

Časopis Zasvätený život spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu, sa nachádzajú na www.gdpr.kbs.sk