Video

Svoj názor na cirkev nám ľudia davajú pocítiť

Konzervatívny denník Postoj pripravil rozhovor s provinciálnou predstavenou saleziánok Monikou Skalovou a rozprávali sa o živote v reholi, kríze povolaní, ale aj o prezidentskom paláci. Rozhodli sa zasvätiť Bohu. Neraz ešte v tínedžerskom veku. Je úplne normálne, keď ich stretneme v kostole,

Rehoľný život – sú…

Z reholí a kongregácií vyšlo množstvo skvelých žien a mužov, ktorí posunuli dopredu nielen Cirkev, ale aj ľudstvo.

Viera do vrecka: Zneužívanie

Neustále pribúdajúce správy o prípadoch sexuálneho zneužívania aj v Cirkvi vyvolávajú v spoločnosti vlnu rozhorčenia, hnev a stratu dôvery.

Postriženie sestry Iliany v eparchii Parma

Postrihnutie vlasov u mníchov je starou kresťanskou tradíciou, ktorou sa mních alebo mníška dobrovoľne zriekajú všetkého pre Krista. Akt postriženia v epachii Parma v Spojených štátoch amerických prijala sestra Iliana z monastiera Krista Ženícha. Zdroj: LOGOS TV, gréckokatolícky magazín

Dokumentárne video o vzniku KVRPS

Dokument v krátkosti zachytáva postupný rozvoj spolupráce medzi konferenciami vyšších rehoľných predstavených – KVPŽR a KVRP, ako aj proces dozrievania myšlienky spojenia do jedného subjektu, ktorý vznikol k 1. januáru 2019 s názvom Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (skratka

Páter Akvinas oslávil 104. narodeniny

V Dunajskej Lužnej u sestier dominikánok sa 17. januára 2019 konala oslava 104. narodenín P. Akvinasa Juraja Gaburu OP, otca slovenskej dominikánskej rodiny. Otec Akvinas je tak pravdepodobne najstarším rehoľníkom a kňazom na Slovensku.

Každý máme svoju cestu a saleziánky svoju zdieľajú na On My Way

  Vždy 13-teho v mesiaci zverejnia v krátkom videu sestry saleziánky niečo zo svojej cesty povolania. Séria videí s názvom On My Way nadväzuje na projekt GPS – kurz o rozlišovaní povolania pre dievčatá. Sestry v GPS tíme ponúkajú vo forme videí svedectvá v duchu: „Každý

Viera do vrecka: Ako spoznám Božiu vôľu?

  Je všetko, čo sa nám v živote stane Božia vôľa? Prečo nám Boh priamo nepovie, čo od nás chce? Čo ak sa rozhodneme zle? V novembrovom vydaní relácie Viera do vrecka s názvom Ako spoznám Božiu vôľu? povedia viac