Teológia

Prorocké poslanie Zasväteného života

K zasvätenému životu konštitutívne patrí jedna dôležitá dimenzia: prorocká. Je dôležité sa k nej nielen neustále vracať, ale v súčasnom svete je úplne nevyhnutné novým spôsobom ju nahliadať, objavovať a predovšetkým žiť.

S vďačnosťou spomínajme na minulosť

Po Druhom vatikánskom koncile sa udialo v Cirkvi veľa zmien. Dotkli sa aj zasväteného života. Možno sa nám niekedy dostane do uší poznámka, že sme z neho zrealizovali málo.

Pápež František: „Amoris laetitia“

V piatok, 8. apríla 2016, bola zverejnená apoštolská posynodálna exhortácia o rodine Amoris laetitia, formálne datovaná na 19. marec 2016, sviatok svätého Jozefa, ktorá vyšla po dvoch synodách o rodine v 2014 a 2015.

Na ceste od „vita communis“ k „vita fraterna“

Asi jednou z najväčších súčasných výziev pre teológov na Slovensku je trpezlivá a systematická práca na ustálení exaktných teologických termínov v slovenčine, a to najmä v niektorých nových oblastiach teologickej vedy, medzi ktoré patrí aj teológia zasväteného života.

Teológia tela a život v celibáte: ako to ide dokopy?

 Nie som rehoľníčka, ale dalo by sa povedať, že svet je mojím kláštorom. Som slobodná laička a Ježiša v sebe nosím všade, kam sa pohnem – či som na kurze španielčiny v Mexiku, na púti v Camino de Santiago de Compostela v Španielsku alebo doma