Správy

Svätý Vincent Pallotti, túžime ťa hlbšie spoznať

Pallotíni (Spoločnosť katolíckeho apoštolátu) a Združenie katolíckeho apoštolátu pripravili pre záujemcov o pallotínsku spiritualitu jednodňové formačné stretnutie dňa 12. marca 2019 v Kostole Narodenia Panny Márie v Bratislave  Dlhých Dieloch. Po svätej omši, ktorá je o 18.00, bude v katechetickej miestnosti pokračovať formačný program. Účastníci budú

Pracovné stretnutie vedenia KVRPS v Brne

Predseda KVRPS P. Václav Hypius CSsR a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová FMA uskutočnili dňa 21. 2. 2019 pracovné stretnutia na pôde Akadémie kanonického práva v Brne. Stretli sa tu so zástupcami Akadémie, predovšetkým s P. Josefom Jančářom O.Carm, ktorý

Ponuka duchovných cvičení: „Aby mali život v plnosti“

Stredný vek v zasvätenom živote prináša veľa otáznikov a málo odpovedí. Stojíme tvárou v tvár naším rozbúreným emóciám a spirituálnej prázdnote. Možno sa pýtame: „Kde sme sa to dostali? Má náš život ešte zmysel?“ Cítime, že niečo sa nenávratne končí. Stratili sme pevnú pôdu

Budúcnosť reholí je v spolupráci

V línii tejto myšlienky sa v dňoch 25. – 26. februára 2019 zástupcovia vedenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) P. Václav Hypius CSsR, predseda KVRPS, sr. Petra Sičáková SSNPM, zástupkyňa predsedu KVRPS a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová FMA stretli s predstaviteľmi

GPS: Byť chlebom a darom pre druhých

Kurzy o rozlišovaní povolania pokračujú aj na jar. Pozvanie do „domčeka pri jazere“ vo Veľkom Bieli prijala početná skupina dievčat z celého Slovenska. Na druhom kurze z dielne GPS ich sprevádzali slová Jánovho evanjelia „Ja som Chlieb života“. Veľký Biel, 22. – 24.

Kaire – ekumenické stretnutie zasvätených žien

Zasvätené protestantské diakonisy, farárky žijúce v celibáte a rehoľné sestry z rôznych krajín a denominácií. Vedeli ste, že takéto ženy sa už niekoľko rokov stretávajú na ekumenických stretnutiach s názvom Kaire? Na plánované májové Kaire (15. – 20. máj 2019),