Správy

Pred 50 rokmi zomrel blahoslavený kňaz Titus Zeman

Dnes, v utorok 8. januára uplynie polstoročie od smrti prvého blahoslaveného slovenského rímskokatolíckeho kňaza, mučeníka za duchovné povolania, saleziána Titusa Zemana. Zomrel na následky väzenia a mučenia, keď bol nespravodlivo odsúdený za to, že pomáhal mladým bohoslovcom utiecť za hranice, aby

V Samporskom kláštore hovorili o veršoch z knihy proroka Nahuma

Piate stretnutie nad Bibliou majú za sebou benediktíni a laici v Samporskom kláštore. V stredu im sestra z Congregatio Jesu Iveta Fides Strenková hovorila o vybraných veršoch z knihy proroka Nahuma. Ten patrí k takzvaným menším prorokom. Stredajšie večerné stretnutie

U Milosrdných bratov v Bratislave bude zajtra benefičný koncert

Vokálna skupina SKLO a Milosrdní bratia pozývajú na novoročný benefičný koncert. Uskutoční sa v nedeľu 6. januára 2019 o 18:00 h v Kostole navštívenia Panny Márie (milosrdní bratia) na Námestí SNP 11 v Bratislave. “Príďte si vypočuť pekné vianočné piesne

Dlhou a kľukatou cestou k zmiereniu prevedie zasvätených Prof. Peter Dubovský SJ

Teologicko–spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí pripravila pre zasvätených bratov i sestry v permanentnej formácie biblický seminár. Dlhá a kľukatá cesta k zmiereniu bude témou prednášok Prof. Petra Dubovského SJ z Jozefovho cyklu z Knihy Genezis 37-50. Miestom konania seminára v dňoch 15. –

Počet zabitých misionárov v roku 2018 stúpol na 40

Pápežská agentúra pre misie Fides vydala správu, podľa ktorej v priebehu roka 2018 bolo na celom svete zabitých 40 misionárov, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy ich bolo 23. Tragické poradie vedie tohto roku Afrika, pričom

Jasovský koncert dnes večer

Jasovské opátstvo spolu s obcou Jasov pozýva všetkých na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 28. decembra o 18:00 h v Abrahámovej sieni Jasovského kláštora.  “Na koncerte sa predstaví Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach a Komorný orchester

„Tichá noc, svätá noc“ 200. výročie svetoznámej vianočnej piesne

Na štedrý večer 1818 vznikla a zaznela táto svetovo známa pieseň v Rakúsku, ktorá zažila väčší úspech ako samotné Mozartove skladby. Ide o jednu z najľudovejších a najznámejších vianočných piesní a kolied, ktorá vznikla v Rakúsku. Je preložená do viac ako 300 jazykoch a dialektoch a počas