Správy

Program Master je aj pre rehoľníkov

Teologická fakulta KU v Košiciach v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu, ponúka už dva roky program Master v teológii manželstva a rodiny, v ktorom aktuálne študuje spolu 36 študentov. Zámerom programu je ponúknuť prehĺbené štúdium teológie manželstva

O čom je pravá duchovnosť – pozvánka na duchovné cvičenia

V júli sa u verbistov v Nitre môžu duchovne obnoviť zasvätení pod vedením p. Jána Štefanca SVD. Témou duchovných cvičení v dňoch 21. -26. júla 2019 je O čom je pravá duchovnosť. Je to otázka, ktorá od nepamäti prenasleduje človeka a samozrejme kresťana. Kresťan

Rehoľná sestra bola zavraždená v Stredoafrickej republike

Zo sveta sa množia správy o vraždách kňazov a rehoľníkov. Minulý týždeň zomreli násilnou smrťou dvaja mladí kňazi v Mozambiku a v Salvádore, v Stredoafrickej republike v pondelok 20. mája našli brutálne zavraždenú 77-ročnú španielsku misionárku. Sestra Inés Nieves Sanchová,

V Burkina Faso bol zavraždený salezián don Fernando Hernández

Hlavný predstavený saleziánov D. Ángel Fernández Artime SDB k tejto smutnej správe napísal krátku správu a posolstvo adresované saleziánskej rodine vo svete, ako o tom informujú saleziáni na svojej webovej stránke. Najdrahší bratia a sestry v saleziánskej rodine vo svete,píšem

Do zoznamu svätých pribudnú ďalšie rehoľníčky

Cirkev onedlho dostane dve nové svätice i ďalšiu blahoslavenú. Dekréty potvrdzujúce zázraky na ich príhovor spolu s dekrétmi o hrdinských cnostiach ďalších piatich osôb schválil pápež František pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Becciu v pondelok

Nové predpisy pre Cirkev proti zneužívateľom a tým, ktorí ich kryjú

Motu proprio Svätého Otca Františka „Vos estis lux mundi” určuje nove procedúry pri nahlasovaní obťažovania a násilia, a zaistiť, aby biskupi a rehoľní predstavení „vyúčtovali“ zo svojho konania. Tento dokument zaviedol povinnosť pre klerikov a rehoľné osoby nahlásiť prípady zneužívania. Každá diecéza má