Sekulárne inštitúty

Spolu s Kristom po cestách sveta – s Madeleine Delbrêl

Podobne ako v spoločenskom, tak aj v cirkevnom živote existujú obdobia, keď sa mnohé veci menia. A tak ako v spoločnosti, tak aj v Cirkvi sú ľudia, ktorí dokážu predstihnúť čas, aj keď za svoju intuíciu a vernosť mnohokrát zaplatia vo svojom živote. Jednou z takýchto osobností

Fraternita Verbum Dei

Fraternita Verbum Dei bola založená kňazom Jaime Bonetom na Malorke v Španielsku v roku 1963. Je to inštitút zasväteného života pozostávajúci z troch vetiev: misionárky, misionári a misionárske manželské páry. Venuje sa evanjelizácii prostredníctvom modlitby a služby slova.

Ordo Virginum na Slovensku

„Pokračujte v Máriinom poslaní. Žite s Kristom a darujte ho iným. Vždy tam, kam vám Pán ukáže.“ Týmito slovami sa diecézny biskup Tomáš Galis prihovoril prítomným v homílii počas slávnostnej bohoslužby v Katedrále Najsvätejšej Trojice v auguste 2012 v Žiline, kde sa po prvýkrát v histórii Slovenska

Dobrovoľníčky dona Bosca

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca (známy v skratke VDB: Volontarie di Don Bosco) združuje zasvätené ženy, zamestnané v bežných povolaniach uprostred tohto sveta.

Sekulárne inštitúty dar pre svet a Cirkev

„Vaším povolaním je zostávať vo svete a brať na seba všetky jeho bremená a túžby. Robíte tak svojím ľudským pohľadom, ktorý sa stále viac zhoduje s Božím; z neho pramení originálna, osobitná zaangažovanosť spočívajúca vo vedomí, že Boh píše svoje dejiny

Spoločenstvo Fatima

Spoločenstvo Fatima bolo založené na Slovensku v roku 1974, ale jeho duchovné a myšlienkové počiatky siahajú do skoršieho obdobia, keď boli u nás mnohí veriaci prenasledovaní a zatváraní za svoju vieru.