Rehole

Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa majú novú provinciálnu predstavenú

Sr. Gracia Kováčová, narodená 18. augusta 1973 v Trebišove, po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach a po nadobudnutí praktických zručností operačnej inštrumentárky, vstúpila v roku 1993 do Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, s túžbou naďalej sa venovať chorým deťom a ľuďom. Po ukončení noviciátu

Slovenskí zasvätení spúšťajú nový internetový portál rehole.sk

Zasvätení muži a ženy na Slovensku spúšťajú od 14. februára nový internetový portál rehole.sk, ktorý poslúži všetkým, ktorí hľadajú informácie o rehoľných inštitútoch pôsobiacich v našej krajine. Portál prinesie základné informácie o zasvätených, uľahčí orientáciu v množstve rôznych inštitútov zasväteného

Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete

P. Václav Hypius o generálnej kapitule redemptoristov Kánonická fáza XXV. generálnej kapituly sa uskutočnila v dňoch 31. 10. – 25. 11. 2016 v Thajsku v meste Pattaya. P. Václav Hypius na ňu cestoval spolu s michalovským viceprovinciálom P. Metodom Lukačikom a pražským provinciálom

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského

Naším poslaním je slúžiť Bohu v chudobných, chorých a opustených bratoch a sestrách, čo praktizujeme zvlášť prácou v nemocniciach, domovoch dôchodcov a v domácej opatrovateľskej službe. Snažíme sa do tejto služby dávať svoje srdce – lásku, a tak svojimi postojmi

Congregatio Jesu

Naša rehoľná rodina predovšetkým pomáha ľuďom v kresťanskom živote a vo viere.

Benediktíni

Benediktíni sú pôvodnými nositeľmi mníšskej tradície na kresťanskom Západe. Ich základným poslaním je modlitba a pokánie v konkrétnom spoločenstve. Vonkajšia činnosť každého kláštora závisí od rôznych faktorov a nie je viazaná na žiadnu špecifickú charizmu.

Misionári na 100 percent

Nitrianska kalvária je dominanta Nitry. Ako nám prezrádza páter Ján Kušnír, verbista, okolo nej sa koncentrujú mnohé rehoľné domy. Najvyššie sídlia oni. Spoločnosť Božieho Slova – verbisti, ktorých založil sv. Arnold Janssen v roku 1875.