Psychológia

Na youtube kanáli nájdete prednášky z akcie Konflikty a emócie

V Košiciach sa v polovici novembra stretli zasvätení a laici na formačných stretnutiach so sestrou Annou Bissi na tému Konflikty a emócie. Priniesli sme o tom krátku správu aj na našom webe. Organizátori pred niekoľkými dňami zverejnili prednášky z oboch dní na youtube kanáli aj pre

Citové dozrievanie a používanie masmédií (II. časť)

V tejto časti sa pokúsime podať zopár praktických bodov, ktoré vychádzajú nielen z pedagogiky užitočnosti masmédií. Budeme vychádzať skôr zo vzťahov či už medzi mladými vo formácii a svetom na webe, alebo ich spôsobom „bývania na internete“. Otázka je, akým spôsobom môžem

Nebezpečí vyhoření u zasvěcených osob

Jednotlivé etapy permanentnej formácie sa miešajú aj s typickými úskaliami, na ktoré ako zasvätení narazíme. Únava, znechutenie či rutina, takmer nemožnosť povedať „nie“ nás odkazujú na „vyhorenie“. Je dobré poznať tento fenomén, ktorý sa objavuje po období prvotného nadšenia.

Poklad samoty

Uprostred tohto temného sveta sme pozvaní žiť a vyžarovať nádej. Je to možné? Môžeme sa stať svetlom, soľou a kvasom pre svojich bratov a sestry v ľudskej rodine? Môžeme ponúknuť nádej, odvahu a dôveru ľuďom tejto doby?

Depresia v kláštore a ako na ňu

Všetci podliehame depresii, „najľudskejšej a najreálnejšej z vecí“, ako hovorí J. Vanier, odborník na záhadnú a tajomnú skutočnosť, akou je ľudské srdce. A možno by sme mohli ísť ešte trochu ďalej a povedať, že sme pravdepodobne skoro všetci mali vo svojom živote nejakú skúsenosť