Povolania

Päť predpokladov kňazského a rehoľného povolania

Andreas Tapken spísal päť predpokladov, ktoré možno považovať za akési základné kompetencie, ktoré by mali byť vlastné kandidátovi na kňazský či zasvätený život. Tvoria určitý základ, ktorý človeku umožňuje s náležitou flexibilitou zvládať zmeny, ktorými človek prechádza v oblasti zasväteného

Pastorácia povolaní je všade a pre všetkých

Ponúkame vám príhovor pápeža Františka z kongresu Pastorácia povolaní a zasvätený život “Horizonty a nádeje”, ktorý pripravila Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života začiatkom decembra v Ríme.

Domov, kde rastú povolania

Chcete pomôcť svojim deťom, aby rozlišovali, či sú povolané k zasvätenému životu, do manželstva alebo k slobodnému životu vo svete? Tieto rady vám môžu pomôcť.

Pastorácia povolaní potrebuje Cirkev v pohybe

Pápež František sa stretol dňa 21. októbra 2016 s účastníkmi Medzinárodného kongresu o pastorácii povolaní organizovanom Kongregáciou pre klérus. Ponúkame vám plné znenie jeho príhovoru, v ktorom predstavuje veľmi jasne a podnetne štýl pastorácie povolaní s troma základnými slovami, ktoré vyjadrujú jeho dynamiku.

Pozor, krehké!

Z dejinnej i celosvetovej perspektívy nie je krehkosť duchovného povolania novým fenoménom. V súčasnom svete to možno pozorovať už niekoľko desaťročí

Pracovať pre Boha alebo robiť Božiu prácu

Thomas Green SJ v jednej zo svojich kníh o duchovnom živote robí rozlíšenie medzi „prácou pre Boha“ a „konaním Božej práce“. Toto rozlíšenie mi je veľmi sympatické a dá sa aplikovať aj na pastoráciu povolaní (ďalej: PP). Rád by som preto v tomto príspevku