Podujatia

V marci sa stretnú biskupi s laikmi a zasvätenými v Nimnici

Biskupi, predstavitelia jednotlivých diecéz a inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a aktívni laici sa stretnú budúci rok v Nimnici (8. – 9. marca 2019), aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roku 2019. Zároveň

Dlhou a kľukatou cestou k zmiereniu prevedie zasvätených Prof. Peter Dubovský SJ

Teologicko–spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí pripravila pre zasvätených bratov i sestry v permanentnej formácie biblický seminár. Dlhá a kľukatá cesta k zmiereniu bude témou prednášok Prof. Petra Dubovského SJ z Jozefovho cyklu z Knihy Genezis 37-50. Miestom konania seminára v dňoch 15. –