Odporúčané knihy, filmy

Youcat Biblia pre mladých je už aj v slovenčine

Spolok svätého Vojtecha vydal pre mladých v slovenčine Youcat Bibliu na zblíženie sa so Svätým Písmom, ku ktorému úvod napísal pápež František. Nájdete tam návod na čítanie Biblie, obrázky aj od mladých, mapy, myšlienky známych osobností, vysvetlivky, výstižné nadpisy, pútavé úvody a výber

Nový príbeh v Betánii

Nový príbeh, hoci už poznaný, ale predsa je nový. Čítame ho totiž dnes aj s tým svojím osobným príbehom viery, hrobu a priateľstva. Predstavujeme vám novinku na slovenskom knižnom trhu pod názvom Pri stole v Betánii od známeho autora Marka Ivana Rupnika.

Tweetuj s Bohom!

Vydavateľstvo Don Bosco prináša na Slovensko unikátnu knihu Tweetuj s Bohom, ktorej autorom je kňaz Michel Remery, zástupca generálneho sekretára Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

Vychádza nová kniha 7 cností sv. Rity

Pri príležitosti sviatku sv. Rity – nádeji v neriešiteľných situáciách, ktorý Cirkev slávi 22. mája, vydáva kresťanské kníhkupectvo Zachej.sk knihu priora Rehole sv. Augustína, Juraja Pigulu, oslavujúcu cnosti tejto vzácnej svätice – 7 cností sv. Rity.

Nový film: Mlčanie

Film Mlčanie sa zakladá na rovnomennom románe japonského spisovateľa Shusaku Enda (1923-1996) z roku 1966. Situovaný je do prvej polovice 17. storočia a rozpráva príbeh portugalského jezuitského kňaza Sebastiãoa Rodriguesa. Dráma príbehu ukazuje vieru stojacu v protiklade k súcitu;

Vyšli Listy zasväteným v slovenskom preklade

Počas Roka zasväteného života Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pripravila pre zasvätených listy, ktoré boli novým impulzom, podnetom pre obnovenie. Každý zo štyroch listov, má svoju dynamiku. Prvý list (Radujte sa) ponúka cestu rastu v kvalite, v ktorom sa