Odporúčané knihy, filmy

Spotlight (recenzia na film)

V časopise Zasvätený život (01/2017) bola publikovaná recenzia na film Spotlight od kňaza Košickej arcidiecézy, Rudolfa Smotera. Po stretnutí o ochrane maloletých, ktoré sa konalo vo Vatikáne od 21. – 24. februára 2019, ju ponúkame aj čitateľom nášho webu.

Blahoslavená Anka (kniha od Jozefa Luscoňa SDB)

To je názov knihy, ktorá románovým spôsobom približuje životný príbeh našej blahoslavenej Anky Kolesárovej. Kniha sa zrodila z pera Jozefa Luscoňa, saleziána, ktorý osobne navštívil Ankin kraj ako aj pamätníkov na Anku. Najviac postrehov mu ponúkla najlepšia Ankina priateľka Mária