Nezaradené

Cesta knihy do knižnice

V tomto vlogu nás brat Michal zavedie do kláštornej knižnice. Čo sa všetko stane s knihou, ktorá sa dostane k nemu? Práca knihovníka a tak všelijak.

Redemptoristi majú dvoch nových diakonov

V Kostole sv. Stanislava v Podolínci 8. decembra, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patrónky kongregácie redemptoristov, prijali z rúk spišského biskupa Mons. Štefana Sečku diakonské svätenie dvaja redemptoristi, br. František Skonc a br. Marek Novák. Informovala o tom webstránka

Rozdávaj

Lukášovo evanjelium je najsociálnejšie z evanjelií. Najviac útočí na boháčov a najviac sa zastáva núdznych. Bohatých má evanjelista doslova v zuboch. Podľa tohto evanjelia žiadne bohatstvo nie je legitímne. Ani to, ktoré nám poskytne príroda vo forme dobrej úrody, ako nám to

Čistota – pocit domova (Na ceste k P15)

Blahoslavená sestra Zdenka Schelingová vrúcne milovala svojho Kráľa. Jej veľkou túžbou bolo, „aby ho mohla milovať tak, aby zomrela láskou“.  A naozaj, láska ju viedla k tomu, že položila svoj život za záchranu iného. Čistá, milujúca, pokorná, usmievajúca sa Zdenka

Kto nič nerobí, nič nepokazí?

Na prvý pohľad sa zdá byť nespravodlivé počínanie voči tretiemu sluhovi, ktorý dostal omnoho menej než jeho šikovnejší spolusluhovia. Navyše tento tretí sluha sa snažil starostlivo uchovať zverený talent, kým prví dvaja riskovali, že ľahko spreneveria, čo im bolo zverené.

RENATE a obchod s ľuďmi

RENATE (sú to iniciály plného názvu v angličtine Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation – rehole v Európe spolupracujúce proti obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu).

Cela sebapoznania a skúšobný kameň viery

Všimli ste si, že predmetom najväčšieho prikázania nie je viera, ale láska? A predsa medzi vierou a láskou je veľmi úzky vzťah. Aj samotné prikázanie lásky k Bohu, ktoré Ježiš cituje z Knihy Deuteronómium, je uvedené krátkym vyznaním viery: Pán, náš

Život v pravde

Ježišov známy a trefný výrok: „Dajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu,“ nie je o nekritickej lojálnosti k moci tohto sveta.

O ohľade a pohľade

Nenápadným, ale dôležitým, motívom podobenstva o štedrom majiteľovi vinice je zrak. Zakaždým, keď majiteľ vinice príde na námestie, zbadá niekoho, koho by najal.