Nedeľné zamyslenia

Dráma, ktorá sa opakuje

Je noc, keď píšem túto úvahu a uvažujem nad významom toho, čo Písmo ponúka aj nám zasväteným v dnešnom evanjeliu. Konečne je kľud, myšlienky prichádzajú a odchádzajú.

Ona nám ukázala ako sa to robí

Jeden vtip hovorí o malom chlapčekovi, ktorý sa práve vrátil s otcom zo svätej omše a pýta sa mamky, či je pán farár krajčír. Prekvapená mama sa pýta: „Prečo?“ – „No, lebo ocko hodil do zvončeka gombík,“ odpovedá chlapček.

Keď nie vždy stačí zopakovať…

Ako deti sme v škole počúvali, že opakovanie je matkou múdrosti. A tak sme opakovali, snažili sa, niektorí sme sa aj „biflili“, len aby sme to doslova a do písmena vedeli, a dostali tú najlepšiu známku a pochvalu.

Čo odo mňa chceš?

Aj takto by som sa odvážil parafrázovať otázku Ježiša z dnešného evanjelia adresovanú slepcovi Bartimejovi. Hoci by sa zdalo, že tá otázka v prípade Bartimeja je až zbytočná; veď čo už by chcel od Ježiša slepec?

Nie veľa – všetko…

„Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: ‚Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!‘ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.“

… ako bolo na počiatku…

Súčasné myšlienkové prúdy a trendy hraničiace so zvrátenosťou, ktoré vládnu vo svete, dávajú poriadne zabrať našej schopnosti zdravo uvažovať a správne, v Božom Duchu, rozlišovať. Množstvo vyvstávajúcich otázok, argumentov, hypotéz, syntéz a analýz nás zamotáva do akejsi pomyselnej pavučiny, z ktorej je ťažké dostať sa