Nedeľné zamyslenia

Oheň na streche

Ježiš pred odchodom k Otcovi nehovorí učeníkom rozlúčkovú reč, aby za ním plakali. Dáva im dar pokoja, aby z neho žili. Pokoj je veľmi vzácny. Podpisujú sa rôzne medzinárodné dohody, a predsa na mnohých miestach rinčia zbrane.

Cvendžiaci kov a zuniaci cimbal

Keď sme sa v detstve pohašterili a pohádali so súrodencami alebo kamarátmi, zvyčajne nás mama vždy upozornila a napomínala nás: „Ste súrodenci, kamaráti; máte sa navzájom milovať, a nie sa hádať.“

Pozná ma a vedie ma!

Ako nám je niekedy ťažké dovoliť iným, aby nás v našich medziľudských a komunitných vzťahoch spoznali do hĺbky. Pokušenie dať prednosť „funkčným“ a formálnym vzťahom je veľmi silné.

Máš ma rád?

Každý z nás túži byť milovaný, ale zriedkakedy sa pýtame nejakého človeka: „Máš ma rád?“ Bolo by to z našej strany asi netaktné. Zvyčajne ide o tvrdenie, ktoré vyjadrujeme v prvej osobe: „Mám ťa rád. Má ťa rada.“

Sila osobnej lásky

Neviem prečo, ale apoštol Tomáš mi bol vždy sympatickejší než ostatní apoštoli. Na druhej strane mu však podvedome často zazlievam, prečo neuveril svojim najbližším priateľom apoštolom. Prečo?

Žije!

Neviem, či ste sa niekedy ocitli v situácii, že ste videli vážne zraneného alebo ťažko chorého človeka a väčšina ľudí už-už chcela konštatovať jeho úmrtie, keď zrazu niekto zvolal: „Ale veď on žije!“

Uhol pohľadu

„Všetko závisí od uhľa pohľadu,“ povedal mi raz istý spolubrat. Spočiatku som nad tým krútil nosom, keď sme debatovali na istú tému, ale po čase som zistil, že mal pravdu.

Kde je ten hrdina?

Vždy, keď rozjímam nad touto staťou, tak si kladiem otázku, ktorú si kladie asi každý z nás: Kde bol muž, ktorý s ňou cudzoložil? Pred verejnou potupou, súdom a očakávaným trestom smrti stojí len ona. Kde bol jej „hrdina“? Pravdepodobne

Vášnivo zvedavá

Nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, zároveň veľký filozof Albert Einstein vyslovil o sebe zaujímavú myšlienku: „Nemám žiadny výnimočný talent. Som len vášnivo zvedavý.“