Na slovíčko

S profesorom Hansom Zollnerom SJ o Centre pre ochranu detí

Predseda Centra pre ochranu detí Pápežskej Gregorovej univerzity P. Hans Zollner SJ nám v podnetnom rozhovore s Christopherom Lambom predstavuje prácu tohto Centra, s čím sa v jednotlivých kultúrach stretávajú a tiež aj cestu, ktorú si Cirkev prešla a prechádza vzhľadom na ochranu maloletých.

Na slovíčko s Mons. Thomasom Menamparampilom

Na Slovensku neznámy, avšak pozoruhodný arcibiskup Thomas Menamparampil SDB. Zaslúžil sa o urovnanie etnických konfliktov v severovýchodnej Indii a v roku 2011 bol nominovaný na Nobelovu cenu mieru. Ponúkame rozhovor s ním.

Na slovíčko s pátrom Rudolfom Uherom

V poradí 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej, ktorá trvala od 2. októbra do 12. novembra, zhromaždila v Ríme jezuitov z celého sveta. S pátrom Rudolfom Uherom SJ, provinciálom slovenskej provincie jezuitov, ktorý sa jej zúčastnil ako jeden z jej delegátov,

Na slovíčko s augustiniánmi

Bratia augustiniáni oslavujú 13. novembra 2016 päť rokov od posviacky Kláštora sv. Augustína. Pôsobia na Slovensku už 21 rokov. Pýtali sme sa dvoch rehoľníkov zo zahraničia, ako vidia svoju rehoľu a poslanie augustiniánov na Slovensku.

Rozhovor so sestrou Philomenou o Matke Tereze

Írska loretská sestra Philomena Dowd odišla z Írska do Indie v roku 1966 a vrátila sa v roku 2016. Momentálne žije v komunite v Swords v Dubline. V Indii prežila 55 rokov svojho života a učila tam na viacerých Loreto školách, väčšinou na severe Indie, z čoho 40 rokov

Zasvätený život: Dar prebudený Duchom Svätým

Rozhovor s donem Pascualem Chávezem, někdejším hlavním představeným Salesiánů Dona Boska, který přednášel začátkem května exercicice pro salesiánské ředitele české a slovenské provincie. Otázky pokládá Zdeněk Jančařík.

Na slovíčko s osobnosťami o komunitnom živote

Prinášame vám prepis dialógu mladých zasvätených s osobnosťami z Kongregácie pre zasvätený život. Dialóg zaznel v aule Pavla VI., 17. 9. 2015, na Svetovom stretnutí mladých zasvätených v Ríme. Témy, ktoré tam zazneli sú výsostne aktuálne.