Misie

Školské sestry otvorili komunitu vo Vietname

26. novembra 2018, pondelok poobede sa začala cesta troch sestier z Ríma do Hočiminovho mesta na juhu Vietnamu. Sestra Lívia Gardianová za generálnu radu, sestra Jismi Mathews z Indie a sestra Alžbeta Koželová zo Slovenska sa vybrali do tohto mesta

“Jsi Boží” – svedectvo z františkánskych misií

Ústi nad Labem. Donedávna to pre mňa bolo len akési mesto v susedných Čechách. Vďaka bratom františkánom a nepochopiteľným cestám Božej prozreteľnosti som sa tam ocitla na Františkánskych misiách. (25. – 30. 9. 2018) Vlastne som presne ani nevedela, do čoho idem,

Všetko, alebo nič

Pred dvoma rokmi mladá írska misionárka, rehoľná sestra Clare Maria Crockettová, zahynula pri zemetrasení v Ekvádore. V týchto dňoch o jej príkladnom živote vychádza dokumentárny film.

Lampy nádeje

Federico Trinchero, karmelitánsky misionár píše svoje poznámky o situácii v Stredoafrickej republike s nadhľadom a vierou. Aj keď sa situácia rýchlo mení, jeho denník má svoju aktuálnosť.

Zápisky z Afriky – Veľká noc (2013)

Do mesta prichádzajú povstalci. Z opatrnosti nejdeme do školy ako zvyčajne, lebo by sme museli prejsť cez mestá, ktoré medzitým ostali tiché a bez pohybu, akoby v očakávaní niečoho.

Sny misionárov

Na misiách sa obvykle ide spať veľmi skoro. Elektrický generátor sa vypína okolo 21:00 a budíček je okolo 5:00. Keď sa misionár ukladá k spánku, obvykle rýchlo zaspáva, aj na najhorších matracoch. A potom sníva. Sníva, že buduje kostoly ako katedrály

Modlitba v misiách

Modlitba je neoddeliteľnou, a vôbec pre prehoľníka základnou časťou života, na ktorej stavia a rozvíja svoje povolanie. Každý z nás vstupoval do rehole s určitými duchovnými skúsenosťami a aj predstavami, ako sa bude ďalej v tomto smere rozvíjať. Nie vždy sa moje vnútorné potreby zhodovali s vonkajšími