Liturgia

Adventný slovník

Úseky Adventu tohto liturgického roku B sú charakterizované štyrmi programovými slovami: Bdelosť, Evanjelium, Svedectvo, Milosť. V ostatnej časti prirodzeného pochodu času, keď svetlo stále viac ustupuje tme a zdá sa, že príroda zaspáva, Cirkev žije čas Adventu, ohlasujúc príbeh, ktorý

O najkrajšej svätej liturgii v mojom živote

V sovietskom období nebolo hroznejšieho symbolu zrušenia ruskej cirkvi ako Divejevský kláštor. Tento kláštor, založený sv. Serafímom Sarovským, bol premenený vo veľké ruiny. Dvíhali sa nad úbohým ,,rajcentrom“, ktorý vytvorili z niekedy slávneho a radostného mesta Divejevo.

Liturgia hodín

Zažil som krásne chvíle s liturgiou hodín, keď modlitba trvala aj vyše pol hodiny. Spev, krátka homília, komentár k niektorým žalmom, ticho… Ale aj dnes sa viem pomodliť ranné chvály či vešpery za päť minút.

Výsada sláviť liturgiu

Celé stáročia sa v Cirkvi pripomína povinnosť veriacich zúčastniť sa na svätej omši každú nedeľu a prikázaný sviatok. Menej sa už však hovorí o tom, že mnohí veriaci, ktorí si túto povinnosť plnia, si robia v podstate len akoby čiarku do pomyselného „zošitka“ splnených