Life style

Sr. Eva v teréne: Zápasenie s Bohom

Neznášam to, neznášam to, neznášam to! Niekedy. Keď si spokojne žijem svoj zasvätený život v „období cez rok“, napríklad v takú obyčajnú sobotu, s jednoducho pekným plánom: cesta vlakom, ranná omša, prednášky v škole, popoludní vyváženie usedenej existencie búrlivým kosením trávy na záhrade, rajón „á

Sestra Eva v teréne: Urbi et orbi

Taliansko má svoju „rumovú“ príchuť. Už tým, čo všetko je v ňom koncentrované: úžasná príroda, duchaplní domorodci, status uzla, kde sa zbiehajú všetky cesty, kde človek nezažije sarkazmy na adresu rúcha, ale naopak, môže sa pásť pohľadom na rôzne typy, farby,

Tri slová a štyri túžby

Inšpirovaní slovami Mons. Carballa ponúkame tri slová a štyri túžby. Je to možnosť ako konkrétne prežiť Rok zasväteného života.

Svätý Augustín: Priateľstvo v pravde

Priateľstvo je pre svätého Augustína dôležitou dimenziou duchovného života. S priateľmi prešiel roky v blúdení sekty manichejcov a spolu s priateľmi sa ako 33-ročný obrátil, dal sa pokrstiť a začal žiť rehoľný život. Život bez priateľstva pre neho nemal zmysel.

Odpočinúť si? Chce to pokoru a odvahu!

Vedieť vyvážene oddychovať znamená rešpektovať Boží primát a naše vnútro. Ak tieto dve skutočnosti nežijú v harmónii, objavujú sa znaky únavy, stresu napätia, nespokojnosti. Ako im predísť aj v našom zasvätenom živote? Benedikt XVI. kedysi na túto tému poznamenal: „Nedá sa robiť

Rebelúcia a rehoľníci (1.časť)

Ešte stále sa považujem za mladú sestru, i keď môj vek začína na tri- a nekončí na –násť. Kniha Robiť ťažké veci napísaná tínedžermi a určená tínedžerom ma však dostala. Od septembra 2011 sa v kníhkupectvách objavila nová kniha. Mladí autori Alex a Brett