KVRPS

Rehoľný život – sú…

Z reholí a kongregácií vyšlo množstvo skvelých žien a mužov, ktorí posunuli dopredu nielen Cirkev, ale aj ľudstvo.

Pracovné stretnutie vedenia KVRPS v Brne

Predseda KVRPS P. Václav Hypius CSsR a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová FMA uskutočnili dňa 21. 2. 2019 pracovné stretnutia na pôde Akadémie kanonického práva v Brne. Stretli sa tu so zástupcami Akadémie, predovšetkým s P. Josefom Jančářom O.Carm, ktorý

Budúcnosť reholí je v spolupráci

V línii tejto myšlienky sa v dňoch 25. – 26. februára 2019 zástupcovia vedenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) P. Václav Hypius CSsR, predseda KVRPS, sr. Petra Sičáková SSNPM, zástupkyňa predsedu KVRPS a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová FMA stretli s predstaviteľmi