Kánonické právo

Práva a povinnosti řeholníků podle Kodexu

V dnešní době je poměrně běžné hovořit o právech, trochu méně pak o povinnostech, i když k právům nerozlučně patří i povinnosti. Je proto zajímavé, že Kodex příslušnou kapitolu pojmenovává „povinnosti a práva institutů a jejich členů“

Řeholní představený v Kodexu kanonického práva

Začneme zcela banálním konstatováním: postava představeného k řeholnímu životu nerozlučně patří. Potvrzuje to nejen historická zkušenost řeholního života a platné právo, ale i výsledek poměrně nedávných „experimentů“. Dokument Bratrský život ve společenství z r. 1994 k tomu říká, že určitá nedůvěra vůči autoritě

Dlouhodobá nepřítomnost v řeholním domě

Poměrně často se objevují dotazy ohledně pravidel týkajících se povolení dlouhodobé nepřítomnosti řeholníka v řeholním domě. Toto téma však nemůžeme rozvinout, pokud alespoň stručně nepřipomeneme charakteristické rysy řeholního života v církvi.

Vztahy mezi řeholníky a biskupy v apoštolátu

Téma vztahů mezi biskupy a řeholníky se stalo velmi aktuálním po 2. vatikánském koncilu, který naukou o společenství Církve vzbudil nové otázky v této oblasti. Zde se budeme zabývat vztahy mezi řeholníky a biskupy v apoštolátu, jak jsou kodifikované v Kodexu kanonického práva.

Duch a litera zákona

            Nebudem to obaľovať do bavlnky a poviem to rovno – mnohí z nás (kňazov, rehoľníkov a ináč „duchovne orientovaných“) sa boja zákona. Veď všetci poznáme ten biblický verš: „On nás urobil súcich za služobníkov