História

Rehoľné sľuby

Pápež František na Svetových dňoch mládeže v Rio de Janeiro 2013 povedal: „Rehoľník alebo rehoľníčka sa nesmie nikdy zriecť prorockého poslania. Proroctvo znamená búrku, prejav moci – niektorí hovoria cirkus. Ale v skutočnosti ich charizmou je byť kvasom

Rajský dvor

Rajský dvor – určite ste už veľakrát počuli alebo možno aj sami rozprávali druhým o tom, že názov tohto typicky kláštorného priestoru pochádza z toho, že dávni mnísi tam pestovali liečivé bylinky, z ktorých sa pripravovali liečivé krémy a odvary. Rozkvitnuté bylinky pripomínali rajskú

Pivo a kláštory

To pivečko to věru je nebeský dar, vše psoty a trampoty vede na zmar a sílí a dává kuráže, ejchuchu! Bez piva by člověk smutný byl zde host; jet starostí na světě bez toho dost – a blázen, kdo na

Osobnosť dejín: Svätá Hildegarda z Bingenu

Rehoľníčka – benediktínka, zakladateľka kláštora, kazateľka, vizionárka, maliarka, hudobníčka, kozmologička, poetka, dramaturgička, filozofka, radkyňa pápežov a biskupov, rytierov a kráľov, považovaná za prvú nemeckú prírodovedkyňu a lekárku     Keď Benedikt XVI. 7. októbra 2012 otváral na Námestí sv. Petra vo