Formácia

Blahoslavenstvá formátorov

Na záver medzinárodného kongresu pre formátorov, ktorý sa v dňoch 7. – 11. apríla 2015 uskutočnil v Ríme, vypracovali účastníci blahoslavenstvá, ku ktorým ich priviedlo spoločné uvažovanie prežité s hlbokou a živou účasťou.

Sľub čistoty a priateľstvo

V rehoľnom živote sme povolaní milovať viac, nie menej ako obyčajní veriaci! Tim Radcliffe, bývalý Magister dominikánov, napísal, že prvým hriechom proti čistote nie je sexuálny hriech, ale zlyhanie v láske, čiže neochota dosť milovať.

Pozor, krehké!

Z dejinnej i celosvetovej perspektívy nie je krehkosť duchovného povolania novým fenoménom. V súčasnom svete to možno pozorovať už niekoľko desaťročí

Formácia pre zasvätený život a v zasvätenom živote dnes

„Ten, ktorý začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí, a to až do dňa Krista Ježiša.“ (Flp 1, 6)   Dnešné podmienky zasväteného života sú ovplyvnené, ako píše Enrica Rosanna  v článku o Vývoji rehoľného života v Európe, zlyhaním nádeje slobody, ktorá ignoruje Boha, zlyhaním humanizmu

Na ceste sprevádzania

Sprevádzanie dnes, medzi naliehavou otázkou a kritickými okolnosťami  Potreba byť niekým sprevádzaný, kto má už nejakú skúsenosť na cestách Ducha Svätého bola v Cirkvi vždy vyhľadávaná. Cesta duchovnej skúsenosti, nie je oslobodená od rizík a ťažkostí, preto je dôležité nájsť duchovného vodcu, byť