Cesty povolania

Chudobní nám otvoria nebo

V rubrike Cesty povolania sa podelila sestra Karitas Grobarčíková DKL. Jej služba sa medzičasom zmenila, ale… nám to nevadí a aj tak jej ďakujeme, že žije naplno tam, kde je.

Čo robíte iné?

„Čo robíte iné?“ spýtala sa ma jedna moja známa. „Veď učiť, liečiť a pomáhať núdznym môžem aj ja a nemusím byť rehoľnou sestrou!“ Mala pravdu.

Na celý život

Povolanie je dar, ale je potrebné sa aj napracovať, aby sme v pravde hľadali a zostali verní. Píše o tom aj sestra Daniela Kimličková zo Spoločnosti sociálnych sestier. Lebo… „Nie je zamilovaný, kto nemiluje navždy.“ Euripides

Korčule a kláštor

Sestra Mária Pavla Hudáčeková dokorčuľovala až k sestrám uršulínkam. O jej ceste k Bohu, ktorý si získal jej srdce viac ako korčuľovanie a zmenil jej život svojou milosrdnou LÁSKOU, vám porozpráva vo svojom svedectve.  

Pro-vokačný

Povolanie sa po anglicky povie vocation. Aktivity, ktoré podporujú život, sú pro life. Dnes podporím povolania, preto píšem niečo pro-vocation.

Moja služba chudobným

Ticho v izbe len občas preruší jemný zvuk kompresora z antidekubitného matraca. V istej chvíli zaznie slabý hlas pacientky, ktorá sa práve prebrala: „Sestrička, ako sa máte?“

Keď začne biť srdce tak trocha inak

Ako začiatok cesty povolania považujem svoj príchod na cirkevné Gymnázium sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom – začína svoj príbeh o povolaní sr. M. Alica Hornáčková z Kongregácie školských sestier de Notre Dame.