Biblia

Viera biblických žien a zasvätený život (II.)

  Zápas o nový život, ako o najdôstojnejší zmysel života, vedú ženy v celých dejinách spásy. Babice v Egypte Sefora a Fua (Písmo im dáva mená!), ktoré chránia nový život, dobre vedia, aká je jeho hodnota

Viera biblických žien a zasvätený život (I.)

Boh stvoril človeka na svoj obraz, ktorý realizoval v mužovi a v žene: v oboch súčasne. Spoznávaním cesty viery oboch umožňujeme našu integrálnu duchovnú formáciu. Ak dáme slovo ženám z Biblie, môžu nám, zasväteným, veľa povedať: nie viac ako muži, ale niečo, o čom je menej

Žalm vyznania

Svätý Benedikt v svojej reguly a tradícia Cirkvi až do obnovy liturgie hodín II. Vatikánskym koncilom umiestnila Žalm 51 ako prvý v ranných chválach každého dňa. V dnešnej dobe sa tento žalm modlí vždy v piatok, v tradičný deň kajúcnosti, ako prvý v rámci ranných chvál,

Psalmus oculis sperantis (Ž 123)

Pútnická pieseň 1 Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. 2 Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobnice hľadia na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na PÁNA, nášho Boha, kým sa (ne)zmiluje nad nami.