Top článok

Sila osobnej lásky

Neviem prečo, ale apoštol Tomáš mi bol vždy sympatickejší než ostatní apoštoli. Na druhej strane mu však podvedome často zazlievam, prečo neuveril svojim najbližším priateľom apoštolom. Prečo?

Žije!

Neviem, či ste sa niekedy ocitli v situácii, že ste videli vážne zraneného alebo ťažko chorého človeka a väčšina ľudí už-už chcela konštatovať jeho úmrtie, keď zrazu niekto zvolal: „Ale veď on žije!“

Buď svätosť, alebo nič!

„Svätci rôznymi spôsobmi zjavujú mocnú a premieňajúcu prítomnosť Vzkrieseného; dovolili, aby sa Kristus natoľko zmocnil ich života, že môžu tvrdiť so svätým Pavlom: ,… už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus…‘ (Gal 2, 20).

Uhol pohľadu

„Všetko závisí od uhľa pohľadu,“ povedal mi raz istý spolubrat. Spočiatku som nad tým krútil nosom, keď sme debatovali na istú tému, ale po čase som zistil, že mal pravdu.

Kde je ten hrdina?

Vždy, keď rozjímam nad touto staťou, tak si kladiem otázku, ktorú si kladie asi každý z nás: Kde bol muž, ktorý s ňou cudzoložil? Pred verejnou potupou, súdom a očakávaným trestom smrti stojí len ona. Kde bol jej „hrdina“? Pravdepodobne