Top článok

Cvendžiaci kov a zuniaci cimbal

Keď sme sa v detstve pohašterili a pohádali so súrodencami alebo kamarátmi, zvyčajne nás mama vždy upozornila a napomínala nás: „Ste súrodenci, kamaráti; máte sa navzájom milovať, a nie sa hádať.“

Pozná ma a vedie ma!

Ako nám je niekedy ťažké dovoliť iným, aby nás v našich medziľudských a komunitných vzťahoch spoznali do hĺbky. Pokušenie dať prednosť „funkčným“ a formálnym vzťahom je veľmi silné.

Litánie povolania

Dnes začína týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí 12. mája 2019 Nedeľou Dobrého pastiera. Ponúkame vám preklad litánií povolania, ktoré vyjadrujú mnoho z toho, čím žije zasvätený a po čom túži hľadajúci.

Máš ma rád?

Každý z nás túži byť milovaný, ale zriedkakedy sa pýtame nejakého človeka: „Máš ma rád?“ Bolo by to z našej strany asi netaktné. Zvyčajne ide o tvrdenie, ktoré vyjadrujeme v prvej osobe: „Mám ťa rád. Má ťa rada.“

Koho followujeme?

Na Bratislavských Hanusových v piatok 26. apríla 2019 zaznela aj diskusia na tému Vzory a autority na sociálnych sieťach. Mons. Jozef Haľko, Martin Ondruš, Lukáš Híveš a Michal Mária Kukuča OSB.

Sila osobnej lásky

Neviem prečo, ale apoštol Tomáš mi bol vždy sympatickejší než ostatní apoštoli. Na druhej strane mu však podvedome často zazlievam, prečo neuveril svojim najbližším priateľom apoštolom. Prečo?