V cykle Vezmi a čítaj zaznie téma Milosrdenstvo bez hraníc

0 Podujatia

V utorok 23. mája o 17:00 (po sv. omši o 16:30), privíta seminárny Kostol sv. Antona Paduánskeho augustiniána Juraja Pigulu, ktorý bude hosťom ďalšej prednášky z cyklu Vezmi a čítaj. Prior Rehole sv. Augustína účastníkom predstaví prednášku nazvanú “Milosrdenstvo bez hraníc. Od Augustína po pápeža Františka.”

Pápež František vydal list Milosrdenstvo a úbožiačka, ktorého názov a obsah prevzal z kázania sv. Augustína. Chcem teda poodhaliť Augustínovu kázeň, kde použil toto slovné spojenie a poukázať na nový kontext, v ktorom ju pápež František prezentuje dnes. Tá časť kázne sa nachádza priamo v knihe Milosrdné srdce,” ozrejmuje páter Pigula. A práve kniha Milosrdné srdce bude neoddeliteľnou súčasťou prednášky. Kniha totiž komunikuje príbeh sv. Augustína – hriešnika a žobráka Božieho milosrdenstva. „Zdalo sa mi vhodné po Roku Milosrdenstva pripomenúť tému, ktorá nekončí a má svoju neustálu aktuálnosť. Prepojenie s pápežom Františkom mi pomohlo viac si to uvedomiť,“ odôvodnil autor prednášky výber literatúry. Atmosféru podujatia znásobí následná diskusia ku knihe, vedená pátrom Pigulom. Okrem pléna budú môcť účastníci klásť otázky aj osobne, a to v Átriu seminára, kde bude prebiehať autogramiáda knihy Milosrdné srdce. Úlohou prednášok z cyklu Vezmi a čítaj má byť motivovanie kresťanov k tomu, aby spoznávali nové publikácie na knižnom trhu a aby siahali po knihách, ktoré ich môžu obohatiť. Patronát nad cyklom prednášok drží Rehoľa sv. Augustína spolu s kresťanským kníhkupectvom Zachej.sk.

ThDr. Juraj Pigula PhD., OSA sa narodil v roku 1976 v Prešove. V roku 1995 vstúpil do Rehole sv. Augustína. Po ukončení základnej teológie v Ríme, absolvoval licenciátne a doktorandské štúdiá na  Patristickom Inštitúte “Augustinianum”. V rokoch 2005-2015 vyučoval patrológiu na teologickej fakulte (KU) v Košiciach a v rokoch 2009-2012 aj na Inštitúte sv. Tomáša Akvinského (CMBF UK) v Žiline. Je členom Českej patristickej společnosti International Association of Patristic Studies. Venuje sa spiritualite a teológii sv. Augustína a patristickej exegéze. Patrí k tímu autorov Komentárov k Starému a Novému zákonu, ktoré vychádzajú na Slovensku. Je šéfredaktorom časopisu a webstránky Zasvätený život. V minulosti sa edične podieľal na vzniku kníh Horiace srdce, 3 novény k sv. Rite či Milosrdné srdce, ktoré vyšli vo vydavateľstve Zachej.sk. Nedávno publikoval knižočku 7 cností sv. Rity.

Kresťanské kníhkupectvo Zachej.sk šíri na Slovensku hodnotnú kresťanskú literatúru už od roku 2012. Od roku 2014 aj ako vydavateľstvo vydalo viacero knižných titulov – ako 7 cností sv. Rity, Zjavenia sv. Brigity Švédskej, Páter Pio a očistec, Tajomstvá posledných časov, Mimoriadne javy mystikov a svätých a ďalšie. Od októbra 2016 môžu čitatelia navštíviť už aj kamennú predajňu kníhkupectva na Hlavnej 40 v Košiciach. Zachej.sk získal v marci 2017 dve prvé miesta v súťaži SHOPROKU 2016 v kategórii Zábava a voľný čas a aj v kategórii Knihy a e-čítanie.

zdroj:tkkbs.sk

-msk-