V cykle Vezmi a čítaj predstaví knihu Zjavenia sv. Brigity Švédskej premonštrát

0 Správy

V Kostole sv. Augustína v Košiciach sa už 2. mája uskutoční ďalšia prednáška z obľúbeného cyklu „Vezmi a čítaj“. Hosťom tentokrát bude kňaz, cenzor a premonštrát o. Daniel Boleš, ktorý účastníkom priblíži život, mystické zjavenia a vízie škandinávskej svätice sv. Brigity Švédskej. Prednáška sa už tradične uskutoční o 17:00 (po svätej omši) v priestoroch seminárneho kostola v Košiciach. Osobné rozhovory s hosťom, diskusia na tému prednášky či možnosť zakúpenia knihy Zjavenia sv. Brigity Švédskej sa následne uskutoční v blízkom Átriu seminára.

Neoddeliteľnou súčasťou májovej prednášky bude aj knihy Zjavenia sv. Brigity Švédskej. Sama je totiž nezvyčajne silnou inšpiráciou a studňou poznania i múdrosti. „Verím, že táto publikácia prinesie do duší čitateľov hojné duchovné ovocie,“ povedal o knihe Zjavenia sv. Brigity Švédskej o. Daniel Boleš počas procesu cenzorského posudku pre kresťanské kníhkupectvo Zachej.sk.
Hoci svätá Brigita Švédska žila už pred viac ako 700 rokmi o autenticite zápiskov jej zjavení nie je pochýb. Vízie o narodení, živote a umučení Krista a o živote Panny Márie či o osobnom súde, v ktorých sa odráža jej oddanosť a dôvera Bohu, dodnes výrazne ovplyvňujú celú Cirkev a jej učenie.

Úlohou prednášok z cyklu „Vezmi a čítaj“ má byť motivovanie kresťanov k tomu, aby spoznávali nové publikácie na knižnom trhu a aby siahali po knihách, ktoré ich môžu obohatiť. Patronát nad cyklom prednášok drží Rehoľa sv. Augustína spolu s kresťanským kníhkupectvom Zachej.sk.

Konštantín Daniel Boleš, O. Praem. sa narodil v roku 1973. Za kňaza bol vysvätený 21. júna 1997 v Košiciach. Od tej chvíle pôsobil ako duchovný a pomocný duchovný vo viacerých farnostiach v okolí Košíc. Od roku 2004 – 2007 pôsobil ako prefekt kňazského semináru sv. Karola Boromejského v Košiciach. V roku 2012 vstúpil do Rádu Premonštrátov, kde v júni 2013 aj zložil večné sľuby. Aktuálne pôsobí ako výpomocný duchovný v kostole Najsvätejšej Trojice v Košiciach a tiež ako cenzor. V roku 2016 udelil Nihil Obstat knihe Zjavenia sv. Brigity Švédskej, ktorú zároveň odporučil na udelenie cirkevného schválenia Imprimatur.

Zdroj: tkkbs.sk

-msk-