Solo Dios basta

Mt 3, 1-12 Je rok 2003, niekoľko dní pred príchodom pápeža Jána Pavla II. do Rožňavy. Plán cesty a harmonogram pripravený, už len všetko skontrolovať. Aj keď bol problém cestnej komunikácie starostom nahlásený už pred niekoľkými mesiacmi, zrazu sa pri kontrole … Continue reading Solo Dios basta