Rok zasväteného života

Posvätné miesta v nitrianskej diecéze pre možnosť získania odpustkov v rámci RZŽ http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150109030

Modlitbova reťaz jednotlivých komunít počas Roka zasväteného života, zasvätení za zasvätených, môžete si pozrieť celkový kalendár Modlitbova retaz RZZ 2015

Modlitbová reťaz prehľadne na kalendári google: https://www.google.com/calendar/embed?src=i5ue4a2pqajnp7734330h55038%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague

Modlitba na Rok zasväteného života Modlitba RZZ 2015 Imprimatur (final 01)

Slovenské logo Roku zasväteného života + logomanuál (zip 2,1 MB) > stiahnuť logo