Pripravujú sa umelecké dni pre zasvätených umelcov

0 Správy

Pod Konferenciou vyšších rehoľných predstavených ženských reholí na Slovensku sa zrodila nová iniciatíva pod názvom ARTTEO, ktorá dáva priestor umelecky ladeným zasväteným. Nová umelecká skupina ARTTEO pripravuje pre umelcov z radov zasvätených z Čiech i zo Slovenska inšpirujúce umelecké dni v dňoch 8.- 11. februára v Prahe.

„Hlavný dôvod našich stretnutí je vzájomne sa spoznať a podporiť zasvätených, ktorí výtvarne tvoria. Jednoducho byť spolu s Ježišom vo výtvarnej tvorbe,“ povedal o pripravovanom stretnutí jeden zo spoluzakladateľov umeleckej skupiny paulán Milan Doleček z Vranova u Brna.

„V názve ARTTEO – ako ho predstavuje brat Milan – sú dve časti umenie a Boh. Umenie a tvorba je to, čo nás baví a Boh si nás povolal ako zasvätených.“

Záujemci o umelecké dni sa môžu prihlásiť do 26.11.2017 na adresu eugenkamajka@gmail.com, kontaktnou osobou je sr. Eugénia Polákova CJ.

-msk-