Požehnané veľkonočné sviatky všetkým

0 Kronika

Prebuďme svet radostnou správou, že Ježiš je živý! Prinesme svetu Jeho lásku, radosť a nádej.

Praje redakcia časopisu Zasvätený život