Požehnané kráľovstvo Milosrdenstva

Lk 23, 35b – 43 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! O chvíľu Svätý Otec František zatvorí Svätú bránu a uzavrie sa mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Keď ho otváral, dôraz kládol na svätú spoveď a osobné … Continue reading Požehnané kráľovstvo Milosrdenstva