Kontakt

Časopis Zasvätený život a webstránka www.zasvatenyzivot.sk

šéfredaktor

Ján Štefanec SVD

Kalvária 3

949 01 Nitra

email: casopiszzivot@gmail.com

 

Kontaktné údaje vydavateľa

KVRP

Miletičova 7

851 01 Bratislava

email: casopis@kvrp.sk

 

Časopis Zasvätený život spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu, sa nachádzajú na www.gdpr.kbs.sk