Video

Husiacie hody

Posledné dni dovolenky v roku 2017 strávil náš mních-vbloger hlavne s rodinou – v Žiline a najmä v Bratislave. V tomto videu si môžete vychutnať trochu dovolenkovej atmosféry s mníchom: cestovanie, husacie hody, Plný kurín, Baša po presťahovaní,…

Memento mori

Starobylé mníšske heslo memento mori v sebe skrýva užitočný nástroj duchovného života. Tento nástroj môže pomôcť každému, kto túži po tom, aby jeho život (a aj smrť) mala zmysel.

Mních s kamerou: Diakon

Benediktíni majú nového diakona. V tomto “diakonskom” vlogu uvidíte zábery z predvečera vysviacky, potom trochu Fr. Michala a nakoniec vás čaká rozhovor s diakonom bratom Igorom.

Viera do vrecka: Žalmy sú opäť v móde

Každý deň spája všetkých zasvätených, ale aj laikov po celom svete rovnaká modlitba – liturgia hodín. Jej súčasťou sú žalmy usporiadané podľa časti dňa a liturgického obdobia, ktoré Cirkev slávi. Ale čo ak žalmy určené na daný deň nevyjadrujú to, ako

Konferencia

Takto to hovorí priamo brat Michala Kukuča OSB: “Ktosi si všimol, že robím videá, tak ma pozvali na konferenciu ´Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu´. Že nech poviem o tom, čo to tu vyrábam.

Noviciát

Ako vyzeral postulát a noviciát brata Michala Kukuču v benediktínskom opátstve sv. Petra a Pavla v Tynci. Pár podrobností zo života novica, bežný deň benediktína a krátka reflexia.

Titus Zeman – MUŽ HRANÍC v novej časti relácie Viera do vrecka

V detstve takmer prekročil HRANICE SMRTI, pred ktorou ho zachránil príhovor Sedembolestnej Panny Márie. Dvakrát ilegálne prešiel cez ŠTÁTNE HRANICE so skupinami bohoslovcov, aby im umožnil v čase komunizmu doštudovať a stať sa kňazmi. Nechcel zájsť za HRANICE POSLUŠNOSTI, a preto

Misia Belgicko

Víkend brata Michala Kukuču OSB v Bruseli a v Banneux. Na pozvanie Slovenskej katolíckej misie v Bruseli, ktorá sa stará o slovenských veriacich v Belgicku, sa náš youtuber Michal zúčastnil púte do miesta zjavení Panny Márie Chudobných v Banneux. A