Video

On Line 3

Chcete vedieť ako bolo na mediálnom školení v Ružomberku pre zasvätených (2-4 sept. 2016) s názvom “On line 3”  ? Pozrite si krátky dokument, ktorý zostrihal jeden z účastníkov školenia.

Cristina Scuccia na pódiu SDM

Vychutnajte si počas letných dní pieseň Blessed be your name (Zvelebený Boh) v podaní nadanej rehoľnej sestry Cristina Scuccia OSU. Záznam je zo Svetových Dní Mládeže v Krakowe. Cristina spievala naozaj úžasne. Veď posúďte sami.

Internoviciát

Formačné stretnutia noviciátov z rôznych rehoľných kongregácií tvoria “internoviciát”. Aký bol posledný rok tohto internoviciátu, môžete vidieť na fotkách a sprievodných textoch, ktoré pripravili jeho členky.

Trapisti z Opátstva Nový Dvůr

Rád cistercitov prísnej observancie prežíva nádherný vzrast v Českej Republike v Opátství Nový Dvůr. Pozrite si niečo z ich života v krátkom dokumente.

Spomienky na sr. Veroniku

Nechceme zabudnúť na svedectvo sr. Veroniky Theresie a na nádherný odkaz jej života s Bohom a pre ľudí. Video z fotiek o živote sr. Veroniky pripravila Sr. Pavla, Anna Peštová, SSpS.

Púť

Syn Boží sa pre nás stal cestou. A zasvätený život znamená touto cestou ísť. Ísť spolu, ísť až do krajnosti, ísť… až do konca – a to je posledný diel celej série príbehov o tých a spolu s tými, ktorí

Identita

Ako dať dokopy svoju identitu? O stretnutí s Božím staviteľským umením, ktoré s potešením buduje na ruinách a tiež veľa stavia nového v priestore mlčania, kde smie zaznieť jeho tvorivé Slovo, aj o tom je tento identicky trapistický diel, ktorého

Smrťou sa to nekončí

Bolesť, choroba,odchod do večnosti, ale aj obdivuhodná starostlivosť,obetavá služba, slová plné nádeje. Ponúkame ďalšie video v sérii “Na 5 minút s nami” na tému: Smrťou sa to nekončí. Áno, smrťou sa tento život na zemi nekončí ako vyjadrila sr. Alžbeta

Internoviciát – “Na 5 minút s nami”

Pripadá vám slovo “internoviciát” čudné? Skrýva sa za ním stretnutie noviciek z noviciátov rôznych reholí. O tom, aký typ stretnutí to je a čo dáva všetkým, vám porozprávajú sestry, ktoré internoviciát organizujú, a aj jeho aktívne účastníčky.

Otec Karol – Chvály

Poznáte akordy života? Tak prečo si ich priamo nevyskúšať pár? “Gitarová škola” kľúčových akordov života otca Karla vám zaznie v tomto dokumente z produkcie Arcidiecézneho centra pre mládež v Olomouci.