Správy

Augustiniáni v Košiciach opäť inšpirovali, a to nielen mladých

Augustiniáni ukončili ďalší úspešný kurz s témou Inšpirácie o hľadaní viery v Boha, hľadaní inšpirácií pre každý deň, o pochybnostiach a zmysle života, o hodnotách, ktoré sa oplatí žiť. Inšpirovaných je nielen 90 účastníkov v rôznych vekových kategóriách, ktorí tento kurz absolvovali, ale

Biskup Stolárik požehnal v Brezne kaplnku Školských sestier sv. Františka

Na druhú adventnú nedeľu dňa10. decembra 2017 rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik požehnal  kaplnku v komunite školských sestier sv. Františka a zasvätená je dvom blahoslaveným mučeníkom poľského pôvodu. Minoriti Zbigniew Strzałkowski a  Michał Tomaszek zomreli mučeníckou smrťou v peruánskych Andách. Počas slávnosti Mons.

V Košiciach prijal kňazskú vysviacku augustinián Andrej Kovaľák

V kostole sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi, 8. decembra o 18:00 hod.  pri sv. omši zo slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober vysvätil za kňaza člena Rehole svätého Augustína, P. Andreja Kovaľáka. Novokňaz Andrej pochádza zo Šebastoviec.

Pápež František vymenoval dona Vladimíra Feketeho za biskupa

Svätý Otec František povýšil apoštolského prefekta Azerbajdžanu dona Vladimíra Feketeho do hodnosti biskupa. Jeho titulárnym sídlo je Municipa. Niekdajší provinciál slovenských saleziánov bude ako biskup stáť na čele Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu, ktorá zahŕňa celé územie krajiny a tvorí ju nateraz

Verbistické vianočné misijné jarmoky v Nitre a Bratislave

Spoločnosť Božieho slova – verbisti už tradične v advente chystajú vianočné jarmoky. Tento rok pôjde výťažok z akcií na podporu služby pátra Michala Marhefku SVD, ktorý pôsobí ako misionár v Rusku. NITRA: Už túto nedeľu, 10. decembra od 7.00 hod. na Kalvárii môžete