Správy

Tom Forrest CSsR sa neuspokojil s ničím menším ako svätosť

Páter Tom Forrest, redemptorista  a vedúci člen katolíckej charizmatickej obnovy, zomrel 16. júla 2018, len dva dni pred svojimi 91. narodeninami. Až do svojej smrti slúžil v komisii pripravujúcej Jubileum vykúpenia v roku 2033, tak ako v minulosti pripravoval program Jubilejného roka 2000.

Čičmany privítali formačnú školu zameranú na charizmatickú obnovu

Od pondelka 16. júla do piatku 20. júla v Čičmanoch prebieha formačná škola zameraná na históriu a vývoj katolíckej charizmatickej obnovy, krst v Duchu Svätom, modlitbu príhovoru a učeníctvo. Prednášky vedie Michelle Moran, bývalá prezidentka ICCRS (Medzinárodná služba katolíckej charizmatickej

Randevú s františkánskou spiritualitou

Spoločenstvo Angelus pozvalo záujemcov o Randevú s františkánskou spiritualitou do priestorov Františkánskeho kláštora v Bratislave. V príjemnej atmosfére sa predstavili bratia františkáni, školské sestry sv. Františka a členovia Tretieho rádu sv. Františka. Okrem svätej omše, agapé, svedectiev rôznych životných ciest

Prebiehajú prípravy na Vincentínsky filmový festival

V plnom prúde sú prípravy na tematický filmový festival „Finding Vince 400”. Zameraný je na charizmu sv. Vincenta de Paul – lásku k chudobným, v ktorých je prítomný Ježiš. „Vincentínsky filmový festival” bude prebiehať od 18. do 21. októbra 2018

Dnes ráno zomrel vincentín Ľubomír Stanček

S kresťanskou nádejou na stretnutie vo večnosti Misijná spoločnosť svätého Vincenta de Paul informuje, že 12. júla 2018 v skorých ranných hodinách si Pán života k sebe povolal prof. ThDr. Ľubomíra Stančeka, PhD., CM. Páter Ľubomír Stanček, CM sa narodil 19. augusta 1955

Biskupská vysviacka nového eparchu pre Kanadu bude 2. septembra v Michalovciach

Otec Marián Andrej Pacák CSsR, novovymenovaný gréckokatolícky eparchiálny biskup pre Eparchiu svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade, prijme biskupskú chirotóniu v nedeľu 2. septembra 2018 o 10:00 v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach, pri kláštore redemptoristov. Jeho intronizácia sa uskutoční

„Anglický Nazaret“ a nasledovníci sv. Františka

„František, choď a oprav môj dom!“ Jeho nasledovníci v tom pokračujú a aj preto generálny predstavený minoritov Marco Tasca odpovedal na žiadosť svojich bratov vrátiť sa do Walsinghamu. Jedným zo snov sv. Františka z Assisi bolo, aby ešte za jeho života boli niekoľkí bratia