Správy

Korunka Božieho milosrdenstva za zomierajúcich

Sestry Služobnice Ducha Svätého Ustavičnej poklony z Nitry (ružové sestry) dávajú do pozornosti novú aktivitu s názvom „Korunka k Božiemu milosrdenstvu za zomierajúcich“. Meno zomierajúceho môžu záujemcovia o modlitbu poslať prostredníctvom SMS na telefónne číslo 0948 212 134. Po prihlásení systém pošle

Saleziánsky misionár z Kene bude mať besedy po Slovensku

Na pozvanie občianskeho združenie SAVIO v rámci verejnej zbierky Tehlička prišiel na Slovensko saleziánsky misionár zo severu Kene – Korr, don Luke Mulayinkal, známy tiež ako Shajan Philip. Podelí sa so svojimi skúsenosťami a vydá aj svedectvo o živote v krajine,

Dve výročia svätého pátra Pia z Pietrelčiny oslávili s pápežom

Pri príležitosti 100. výročia stigmatizácie a 50. výročia smrti talianskeho kapucína sv. pátra Pia z Pietrelčiny navštívil Svätý Otec František v sobotu 17. marca Pietrelčinu a San Giovanni Rotondo. Pri svojej návšteve dal silný impulz v prospech úcty k ľudskému životu, osobitne tých najslabších členov

Krakovská kaplnka bude niekoľko dní zatvorená

Sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva oznamujú pútnikom, že v dňoch 20. – 22. marca 2018 bude kláštorná kaplnka v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva zatvorená. Dôvodom je montáž hlavného oltára po päťmesačných prácach, kedy bol hlavný oltár Matky Božieho milosrdenstva spolu so svätostánkom a sochami

Byť pri Ježišovi v chudobných – ctihodný Ambrogio Grittani

Dňa 26. januára 2018 prijal pápež František kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých a nariadil vydať dekréty o hrdinských čnostiach viacerých božích služobníkov. Medzi nimi je aj Ambrogio Grittani, kňaz a zakladateľ oblátiek sv. Benedikta Jozefa Labre.

Krížovú cestu v Koloseu pripravilo 15 mladých ľudí

Profesor náboženstva, spisovateľ a esejista, hovorí o tom, ako jeho žiaci z rímskeho gymnázia “Pilo Albelli” prijali ponuku Svätého Otca Františka napísať jednotlivé zastavenia krížovej cesty. “Spoločne sme si prečítali Pašie a poradil som im, aby si predstavili, ako stoja