Správy

Svätou omšou bude zborený zoborský kláštor sprístupnený verejnosti

V lokalite národnej kultúrnej pamiatky Archeologické nálezisko kláštor kamaldulov v Nitre pod Zoborom bude na slávnosť Nanebovstúpenia Pána 25. mája 2017 o 17.00 hod. svätá omša. Predsedať jej bude titulárny zoborský opát Mons. Ladislav Belás. Po ukončení statického zaistenia ruiny kláštorného Kostola svätého Jozefa

Slovenský františkán píše o Európskom stretnutí nepočujúcich v Prahe

Druhé Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov sa uskutočnilo v Prahe (Česká republika) 12. – 15. mája 2017. Stretnutie nadväzovalo na prvé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Ríme. Medzinárodná skupina nepočujúcich katolíkov sa stretá za účelom vzájomného zdieľania a povzbudzovania. Táto iniciatíva vznikla

Pred rokom tragicky zomrela misionárka sr. Veronika Theresia Racková

Sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého (SSpS) si 21. mája 2017 v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre pripomenuli prvé výročie tragickej smrti svojej rehoľnej spolusestry MUDr. Veroniky Theresie Rackovej. „Život darovaný misiám je vzácny,“ povedala misionárka Veronika počas svojho pôsobenia

Sto rokov don Boscových dobrovoľníčok medzi nami

Turín – Valdocco, rok 1917. Blahoslavený Filippo Rinaldi, tretí nástupca sv. Jána Bosca, tam 20. mája pred sto rokmi založil Sekulárny inštitút don Boscových dobrovoľníčok (SI VDB). Členky inštitútu sa pri tejto príležitosti stretli na mieste, kde skupina prvých troch

Ukrajina ma dvoch nových biskupov rehoľníkov

Don Vitalij Krivitskyj SDB z provincie Poľsko – Krakov a aktuálne správca Farnosti sv. Petra v Odesse na Ukrajine bol 30. apríla pápežom Františkom vymenovaný za biskupa diecézy Kyjev – Žytomyr na Ukrajine. Vitalij Krivitskyj sa narodil v Odese 19.

Stretnutie s arcibiskupom Vasiľom bude o prenasledovaní kresťanov

Kníhkupectvo Dobrá kniha pozýva na stretnutie s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ na tému prenasledovanie kresťanov v súčasnom svete. Arcibiskup Vasiľ predstaví aj knihu Johna L. Allena, jr. – Globálna vojna proti kresťanom, ktorú vydalo vydavateľstvo Dobrá kniha. V nej napr. autor

Viera do vrecka prichádza s témou Eucharistia

Kto je pre teba eucharistický Kristus? Túto nevšednú otázku sme položili našim hosťom v májovej relácii Viera do vrecka s názvom Eucharistia. Pozvanie podeliť sa so svojím osobným svedectvom či názorom prijali niekoľkí laici a rehoľníci. Je v poriadku, keď po

V cykle Vezmi a čítaj zaznie téma Milosrdenstvo bez hraníc

V utorok 23. mája o 17:00 (po sv. omši o 16:30), privíta seminárny Kostol sv. Antona Paduánskeho augustiniána Juraja Pigulu, ktorý bude hosťom ďalšej prednášky z cyklu Vezmi a čítaj. Prior Rehole sv. Augustína účastníkom predstaví prednášku nazvanú “Milosrdenstvo bez hraníc. Od Augustína po