Správy

Text krížovej cesty s Titusom Zemanom a mučeníkmi totality

Saleziáni v tomto Pôstnom období ponúkajú text krížovej cesty, ktorá približuje mučeníka Titusa Zemana, ale aj trinásť ďalších príbehov utrpenia z obdobia totalitného režimu. Táto Krížová cesta – s mučeníkmi totality je vhodnou pomocou pre intenzívne prežívanie Pôstneho obdobia. Možno ju

Irak potrebuje prítomnosť jezuitov

Návrat jezuitov do Iraku dostáva stále konkrétnejšiu podobu. Členovia Spoločnosti Ježišovej museli krajinu opustiť po prevrate v roku 1969, keď sa k moci dostala nacionalistická strana BAAS, podporovaná sunnitmi. Na začiatku januára sa v Bagdade stretli chaldejský patriarcha Louis Raphael Sako a páter Dany

Zasvätení sa pýtajú pápeža: Ako ísť s naším málom na periférie?

Pri pastoračnej návšteve Milánskej arcidiecézy v sobotu 25. marca sa pápež František stretol s kňazmi a zasvätenými osobami, ktorých sa v milánskom Dóme zišlo okolo 4000. Na prianie Svätého Otca malo stretnutie formu dialógu. Prvú otázku položil jeden z kňazov, druhú stály diakon a tretiu

GPS kurz pritiahol nové dievčatá

Počas víkendu 17.-19.marca sa stretlo štrnásť mladých dievčat z rôznych častí Slovenska na GPS kurze vo Veľkom Bieli. Projekt GPS je už niekoľko rokov stabilnou ponukou sestier saleziánok. Aj týmto spôsobom sa snažíme pomôcť dievčatám zorientovať sa v živote, objaviť krásu povolania,

Medzi novými kandidátmi na ceste k svätorečeniu sú aj zasvätení

Svätý Otec prijal na audiencii dňa 23. marca prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata. Pri stretnutí schválil dekréty, ktoré sú dôležitým krokom pre blahorečenie alebo svätorečenie kandidátov povýšenia na oltár, medzi ktorými sú aj zasvätení. Svätý Otec odsúhlasil

Dominikáni pozývajú na film Psi Pána

Dominikáni pozývajú na premiéru celovečerného dokumentárneho filmu Psi Pána alebo Zjedz ten film, ktorý hľadá odpoveď na otázku, kto sú vlastne dominikáni a ako funguje život v rehoľnom spoločenstve v 21. storočí. Premiéra filmu na Slovensku sa uskutoční v nedeľu 26. marca

Katechézy o Titusovi Zemanovi pre žiakov a študentov sú k dispozícii

Oddelenie pastorácie mládeže Saleziánov dona Bosca pripravilo katechézy zamerané na osobu budúceho blahoslaveného Titusa Zemana. „My saleziáni sa ako bratia dona Titusa chceme podeliť o tento poklad. Chceme ho urobiť známym a blízkym zvlášť mladým ľuďom, aby pri slávnosti blahorečenia

Čakali jedného kňaza a prišiel pápež

V generálnom dome Kongregácie milosrdných sestier v Ríme čakali sestry kňaza, ktorý im v tomto Pôstnom období mal dávať duchovné cvičenia. Avšak na ich prekvapenie neprišiel sám. Osobne ich v sprievode svojho šoféra dňa 14. marca prišiel navštíviť pápež František. Ako vyjadrujú samotné sestry,