Správy

Medzi 14 novými blahoslavenými bude aj litovský augustinián

Cirkev bude mať onedlho 14 nových blahoslavených, z toho 11 mučeníkov z nedávnej doby. Pápež František pri dnešnom stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Becciu potvrdil aj hrdinské cnosti ďalších 10 osobností. Osobitnú tzv. ekvipolentnú formu blahorečenia

Pápež pozdravil posolstvom 50. výročie mníšskej komunity Bose

Svätý Otec František zaslal list talianskemu kňazovi Enzovi Bianchimu a jeho spolubratom z mníšskej komunity Bose, ktorí si v týchto dňoch pripomínajú polstoročie svojho založenia. Vznik tohto monastického spoločenstva bratov a sestier podnietil II. vatikánsky koncil. Jeho cieľom je spolupracovať pri

Knihu o rehoľných rúchach prezentovali v Trnave

Dňa 8. novembra 2018 sa v priestoroch františkánskeho kláštora v Trnave uskutočnila prezentácia publikácie Rehole a mníšske rúcha na Slovensku. Jej autormi sú školská sestra de Notre Dame Mgr. Petra Božena Trnková a Mgr. Adrián Lančarič, Phd. Publikácia vznikla ako

Cena za vernosť povolaniu

Rehoľa minoritov na Slovensku si v týchto dňoch pripomína umučenie brata Štefana Iglódyho. Detstvo a cesta k povolaniu Eliáš Iglódi sa narodil roku 1621 v dedinke Kisrorzvágy, ktorá sa dnes nachádza na južnej strane slovensko-maďarských hraníc blízko Slovenského Nového Mesta. Mal šľachtický

Františkánky Premenenia Pána prišli na Slovensko pred 20 rokmi

V nedeľu 4. novembra 2018 rehoľa františkánok Premenenia Pána, ktorá pôsobí na území Trnavskej arcidiecézy vo farnosti Adamovské Kochanovce, oslávila 20. výročie jej príchodu na Slovensko. Za účasti trnavského arcibiskupa Jána Oroscha slávili vo farskom Kostole sv. Petra a Pavla svätú

V Bratislave sa konal Európsky seminár saleziánskych historikov

Európsky seminár ACSSA, združenia saleziánskych historikov  organizačne pripravili saleziánky. Stretnutie s témou významných saleziánskych osobností medzi 19-20. storočím, kde zazneli aj slovenské mená,  sa konalo v Centre Salvator  v Bratislave od 31. októbra do 4. novembra. Medzi 48  účastníkmi seminára boli prítomné aj

Novým direktorom Združenia mariánskej mládeže sa stal Tomáš Brezáni

Šesťdesiatka mladých ľudí z celého Slovenska hľadalo odvahu povedať “Tu som!”. Animátori zo Združenia mariánskej mládeže sa počas víkendu stretli na celoslovenskom stretnutí animátorov Animazlet v Banskej Bystrici. Počas podujatia vymenovali aj nového národného direktora Združenia, ktorým je vincentín Tomáš