Správy

Verbisti majú nového diakona

Diakonská vysviacka sa u verbistov v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave konala 14. októbra. Svätenie prijal Tomáš Baleja SVD. Svätiteľom bol biskup Mons. František Rábek, vojenský ordinár. Svedectvo o súcosti kandidáta diakonátu vydal rektor misijného domu Arnolda Janssena, Johny Ambattu.

Pripravuje sa kongres COMECE vo Vatikáne: „(Re)thinking Europe“

V dňoch 27. až 29. októbra organizuje Komisia biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE) v spolupráci so Svätou stolicou kongres vo Vatikáne pod názvom „(Re)thinking Europe“. Cieľom je „nanovo uvažovať nad Európou“ a nad „príspevkom kresťanov k budúcnosti Európskej únie“. Podujatie sa koná pri príležitosti 60. výročia

Nedeľnou kanonizáciou sa slávnostne uzavreli štyri kauzy svätosti

Pápež František pri nedeľnej kanonizačnej svätej omši na Námestí sv. Petra vyhlásil za svätých 35 osobností zo 16. až 20. storočia. Sú nimi brazílski mučeníci zabití pre vieru v roku 1645 v oblasti Rio Grande do Norte, vo východnom cípe krajiny. Umučení boli holandskými

Vincentínská rodina sa stretla s pápežom

Adorovať, byť pohostinnými a kráčať. To sú tri kľúčové slová príhovoru pápeža Františka, ktorý v sobotu 14. októbra na Námestí sv. Petra adresoval viac než jedenástim tisíckam zástupcov Vincentínskej rodiny z celého sveta. Členovia jej rôznych vetiev a združení, medzi ktorými boli

Františkáni oslavujú 800 rokov prítomnosti na Blízkom východe

Františkáni oslavujú 800 rokov prítomnosti na Blízkom východe. Túto udalosť si rehoľa pripomína trojdňovým sympóziom v Jeruzaleme o úlohe františkánov vo Svätej zemi až po súčasnosť. K významným rečníkom podujatia patrí generálny minister rehole Michael Perry a šéf kongregácie pre

V Bratislave v piatok vyvrcholili Misie vo svetle Fatimy

V piatok 13. októbra, presne 100 rokov od posledného zjavenia vo Fatime sa sviečkovým sprievodom a požehnaním misijného kríža skončili ľudové misie vo svetle Fatimy, ktoré na Bratislavskej Kalvárii viedli pátri redemptoristi po 20-tich rokoch. Misijný tím sa tu pod vedením misionára

Jezuiti na Filipínach odsúdili popravy bez súdu ako formu boja proti drogám

Filipínski jezuiti sú proti mimosúdnym popravám ako metóde boja proti drogám, ktorú v poslednom období zintenzívnila vláda Rodriga Duterteho. Verejnou výzvou s podpisom provinciála Antonia Morena, vyhlásenou vo všetkých kostoloch, školách a inštitúciách jezuitov na Filipínach, rehoľa upozornila, že hromadné popravy bez

Cena svätej Matky Terézie pre Toma Uzhunnalila

Indický saleziánsky kňaz Tom Uzhunnalil prevezme 10. decembra 2017 v Bombaji cenu Matky Terézie za sociálnu spravodlivosť, ktorú udeľuje Nadácia Harmónia. Don Tom bol nedávno oslobodený po osemnástich mesiacoch v zajatí v Jemene, kde ho držali neznámi ozbrojenci, pravdepodobne napojení na