Spiritualita

Umenie pôstu

Hlavná motivácia pôstu je bezpochyby láska k Bohu. Anzelm Grün v knihe Pôst rozoberá niekoľko aspektov pôstu. Pre Židov bol pôst láskavá prosba k Bohu, ako prejav úctivosti a zároveň ako pokuta a pokánie.

V hľadaní pravdy o sebe

Pôst je čas znovunájdenia vlastnej pravdy a autenticity. Každý rok prichádza Pôstne obdobie, čas plných 40 dní, v ktorom je kresťan pozvaný k zmene, ku konverzii, k návratu k Bohu.

Spiritualita krátkych slov

  Obnova života Cirkvi sa vždy odvoláva na návrat ku koreňom, k začiatkom. Korene nesú strom, sú jeho základom a okrem toho cez korene prichádza vlaha a potrebné živiny. Tento jednoduchý obraz nám vysvetľuje, čo znamená návrat ku koreňom

Komunita je miesto, kde rastiem (I.)

Spoločenstvo, komunita je miestom, v ktorom sa ponúka odpoveď na moje najhlbšie túžby. Je teda miestom rastu, miestom kam patrím, kde mám svoj domov, a miestom, kde mi je odpustené.

Pochvala odvahy

Pred viac ako dvoma storočiami nemecký básnik a spisovateľ Wolfgang Goethe napísal: „Čokoľvek by si chcel urobiť, o čomkoľvek by si sníval, začni. Odvaha v sebe zahŕňa genialitu, kúzlo a silu. Začni teraz!“

Charles de Foucauld: Stráviť sa pre Boha

  Keď si vybral rehoľný život, mal veľa intuícií, ktoré radikálne prežíval. Predstihol tak to, čo dnes zasvätený život kladie do centra svojej obnovy a čo predstavuje istú záruku jeho budúcnosti.