Spiritualita

Komunita je miesto, kde rastiem (I.)

Spoločenstvo, komunita je miestom, v ktorom sa ponúka odpoveď na moje najhlbšie túžby. Je teda miestom rastu, miestom kam patrím, kde mám svoj domov, a miestom, kde mi je odpustené.

Pochvala odvahy

Pred viac ako dvoma storočiami nemecký básnik a spisovateľ Wolfgang Goethe napísal: „Čokoľvek by si chcel urobiť, o čomkoľvek by si sníval, začni. Odvaha v sebe zahŕňa genialitu, kúzlo a silu. Začni teraz!“

Charles de Foucauld: Stráviť sa pre Boha

  Keď si vybral rehoľný život, mal veľa intuícií, ktoré radikálne prežíval. Predstihol tak to, čo dnes zasvätený život kladie do centra svojej obnovy a čo predstavuje istú záruku jeho budúcnosti.

Zasvätený život na ceste k svätosti: Dekalóg viery

Hádam tento svet tuší, že aj “človek kláštorný” alebo “človek zasvätený” je ešte len na ceste k svätosti. Prinášame o tom svedectvo v podobe “Dekalógu viery v zasvätený život”. Je to krásny súhrn viery, ktorá chce prekvasiť svet.

Spoločne v škole lásky

Vidieť bratov alebo sestry, ktorí spolu slávia liturgiu, modlia sa, spoločne pracujú, a ktorí bývajú pod tou istou strechou, odlúčení od sveta: to je obraz, ktorý bol východiskovým bodom mnohých rehoľných povolaní.

Spytovanie svedomia ako modlitba srdca

Spytovanie svedomia je predovšetkým načúvaním vlastnému srdcu. Nie je niečím, čo by sa dialo vo vnútri iba prostredníctvom uvažovania a uvedomovania si seba. Je duchovným dialógom vyjadrujúcim vieru človeka, jeho vzťah k Bohu, Boží primát.

Kontemplujte (III.) – Postoj načúvania

Prinášame vám tretiu časť z dokumentu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorý vyšiel 15. októbra 2015 na sviatok sv. Terézie z Avily pod názvom “Kontemplujte”.

Kontemplujte (prológ II.)

Prinášame vám druhú časť Prológu z dokumentu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorý vyšiel 15. októbra 2015 na sviatok sv. Terézie z Avily pod názvom “Kontemplujte”.