Spiritualita

Spiritualita krátkych slov

  Obnova života Cirkvi sa vždy odvoláva na návrat ku koreňom, k začiatkom. Korene nesú strom, sú jeho základom a okrem toho cez korene prichádza vlaha a potrebné živiny. Tento jednoduchý obraz nám vysvetľuje, čo znamená návrat ku koreňom

Komunita je miesto, kde rastiem (I.)

Spoločenstvo, komunita je miestom, v ktorom sa ponúka odpoveď na moje najhlbšie túžby. Je teda miestom rastu, miestom kam patrím, kde mám svoj domov, a miestom, kde mi je odpustené.

Pochvala odvahy

Pred viac ako dvoma storočiami nemecký básnik a spisovateľ Wolfgang Goethe napísal: „Čokoľvek by si chcel urobiť, o čomkoľvek by si sníval, začni. Odvaha v sebe zahŕňa genialitu, kúzlo a silu. Začni teraz!“

Charles de Foucauld: Stráviť sa pre Boha

  Keď si vybral rehoľný život, mal veľa intuícií, ktoré radikálne prežíval. Predstihol tak to, čo dnes zasvätený život kladie do centra svojej obnovy a čo predstavuje istú záruku jeho budúcnosti.

Zasvätený život na ceste k svätosti: Dekalóg viery

Hádam tento svet tuší, že aj “človek kláštorný” alebo “človek zasvätený” je ešte len na ceste k svätosti. Prinášame o tom svedectvo v podobe “Dekalógu viery v zasvätený život”. Je to krásny súhrn viery, ktorá chce prekvasiť svet.

Spoločne v škole lásky

Vidieť bratov alebo sestry, ktorí spolu slávia liturgiu, modlia sa, spoločne pracujú, a ktorí bývajú pod tou istou strechou, odlúčení od sveta: to je obraz, ktorý bol východiskovým bodom mnohých rehoľných povolaní.

Spytovanie svedomia ako modlitba srdca

Spytovanie svedomia je predovšetkým načúvaním vlastnému srdcu. Nie je niečím, čo by sa dialo vo vnútri iba prostredníctvom uvažovania a uvedomovania si seba. Je duchovným dialógom vyjadrujúcim vieru človeka, jeho vzťah k Bohu, Boží primát.