Povolania

Pastorácia povolaní je všade a pre všetkých

Ponúkame vám príhovor pápeža Františka z kongresu Pastorácia povolaní a zasvätený život “Horizonty a nádeje”, ktorý pripravila Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života začiatkom decembra v Ríme.

Domov, kde rastú povolania

Chcete pomôcť svojim deťom, aby rozlišovali, či sú povolané k zasvätenému životu, do manželstva alebo k slobodnému životu vo svete? Tieto rady vám môžu pomôcť.

Pastorácia povolaní potrebuje Cirkev v pohybe

Pápež František sa stretol dňa 21. októbra 2016 s účastníkmi Medzinárodného kongresu o pastorácii povolaní organizovanom Kongregáciou pre klérus. Ponúkame vám plné znenie jeho príhovoru, v ktorom predstavuje veľmi jasne a podnetne štýl pastorácie povolaní s troma základnými slovami, ktoré vyjadrujú jeho dynamiku.

Pozor, krehké!

Z dejinnej i celosvetovej perspektívy nie je krehkosť duchovného povolania novým fenoménom. V súčasnom svete to možno pozorovať už niekoľko desaťročí

Pracovať pre Boha alebo robiť Božiu prácu

Thomas Green SJ v jednej zo svojich kníh o duchovnom živote robí rozlíšenie medzi „prácou pre Boha“ a „konaním Božej práce“. Toto rozlíšenie mi je veľmi sympatické a dá sa aplikovať aj na pastoráciu povolaní (ďalej: PP). Rád by som preto v tomto príspevku