Podujatia

Spoznaj život v augustinánskom kláštore

„Príď spoznávať ako Boh volá a akým spôsobom odpovedal sv. Augustín a v súčasnosti augustiniáni a zároveň si lepšie overiť smerovanie tvojho života“ pozývajú chlapcov vo veku od 17 do 30 rokov na týždeň života v kláštore bratia augustiniáni.

Pre kňazov a rehoľných bratov sa pripravuje seminár Otcovo srdce

Už niekoľko rokov sa na Slovensku organizuje seminár Otcovo srdce, ktorý je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; na zakorenenie identity Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Tentoraz ho organizátori ponúkajú zvlášť pre kňazov

Povolaní a poslaní

Verbisti pripravili sériu duchovných obnov na celý budúci rok pre mladých mužov vo veku od 17 do 35 rokov na tému Povolaní a poslaní. 

Púť s TV LUX do Rajeckej Lesnej

V LUX pozýva  na púť do Rajeckej Lesnej. K Panne Márii budú putovať spolu so sv. Jánom Pavlom II. v sobotu 26. augusta 2017. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať P. Václav Hypius CSsR a prednášku bude mať P. Michal Zamkovský

Blahorečenie dona Titusa Zemana bude v Bratislave 30. septembra

Saleziáni don Bosca a Bratislavská arcidiecéza s radosťou oznamujú, že blahorečenie mučeníka saleziána kňaza ctihodného Titusa Zemana sa uskutoční v sobotu 30. septembra 2017 v Bratislave. Saleziánov a bratislavského arcibiskupa o tom informoval svojim listom Štátny sekretariát Svätej stolice. Zároveň