Podujatia

Odvážny rok začal

Ako tému pre SDM na rok 2018 vybral Svätý Otec doslova „anjelský“ hlas: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30) Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítomnosti. Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím dychberúcim

Augustiniáni rozbiehajú nový kurz na tému Inšpirácie

Augustiniáni pripravujú nový kurz na tému Inšpirácie. Inšpirovať ľudí, ako aj seba, je umenie. Ako povedal Simon Sinek „Inšpirujme ľudí, aby robili veci, ktoré ich inšpirujú, tak aby sme spoločne zmenili svet.“ Preto sa môžete nechať inšpirovať u augustiniánov v Košiciach, kde

Konferencia Pastorácie povolaní bude hovoriť o pláne Boha s emóciami povolaného človeka

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS pod vedením Mons. Tomáša Galisa pripravuje celoslovenskú formačno-pracovnú konferenciu pre zasvätené osoby a kňazov usilujúcich o pastoráciu povolaní, formáciu povolaných v kňazských seminároch a rehoľných spoločenstvách, zodpovedných za pastoráciu mládeže a sprevádzajúcich pri rozlišovaní povolaní, ktorá sa bude prebiehať

Pozvánka na konferenciu do Ríma ako prípravu na synodu o mladých

Súčasťou prípravy na synodu biskupov v roku 2018 s témou Mladí, viera a rozlišovanie povolania je aj konferencia pre vyšších predstavených a pastoráciu povolaní, ktorá bude v Ríme v dňoch 30. novembra až 3. decembra 2017. Zasvätený život, zvlášť v niektorých krajinách, trpí vážnym nedostatkom nových povolaní.

Spúšťa sa prihlasovanie na Konferenciu o výzvach digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu

Medzinárodná konferencia s mediálnym zameraním bude jedinečná svojím obsahom a formou. S ponukou prichádzajú zasvätení v rámci projektu Z4P (Zasvätení pre ľudí) spolu s katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Témou tejto konferencie bude digitálna komunikácia s jej výzvami pre evanjelizáciu a „je určená širšej odbornej

O Lutherovi po 500 rokoch budú hovoriť v Košiciach

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pripravuje vedeckú konferenciu Martin Luther po 500 rokoch. Hlavným prednášajúcim bude Christoph Levin, emeritný profesor a dekan Evanjelickej teologickej fakulty na Ludwig-Maximilians-Universität (2009 – 2015), koordinátor starozákonnej sekcie revízie Lutherovej Biblie (2010 –2016) a

Spoznaj život v augustinánskom kláštore

„Príď spoznávať ako Boh volá a akým spôsobom odpovedal sv. Augustín a v súčasnosti augustiniáni a zároveň si lepšie overiť smerovanie tvojho života“ pozývajú chlapcov vo veku od 17 do 30 rokov na týždeň života v kláštore bratia augustiniáni.