Podujatia

Pozvánka zažiť „Skúsenosť kontemplácie“

U sestier františkánok Premenenia Pána sa v krásnom prostredí Františkánskeho duchovného centra v Melčiciach – Lieskovom bude začiatkom septembra (6. – 9. september 2018) konať seminár Skúsenosť kontemplácie – načúvanie Bohu. Budú ním sprevádzať  Václav Čáp a Daniela Hrtúsová. Seminár ponúka „ochutnávku“

Leto so zasvätenými

LETO S …..  (ponúkame vám prehľad podujatí, ktoré toto leto pripravujú zasvätení na Slovensku)  

Rôzne rehoľné spoločenstvá čakajú kňazské vysviacky

Diakoni z rôznych rehoľných spoločenstiev sa pripravujú na kňazskú vysviacku. Určite je to veľká radosť a nádej pre jednotlivé rehole a predovšetkým pre ľud, ktorým budú ako kňazi slúžiť. Príďte ich podporiť i svojou prítomnosťou na slávnostnú vysviacku či primície.  

Kláštor sv. Augustína v Košiciach sa v lete naplní mladými študentmi

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta pozýva na Letnú akadémiu mladých 2018. Ide o intelektuálno-duchovnú formáciu mladých ľudí na tému „Hľadanie“ a bude prebiehať v štyroch seminároch: Gilgameš a hľadanie nesmrteľnosti (Peter Juhás); Abrahám a hľadanie domova (Bohdan Hroboň); Aeneis (Anabela Katreničová); Augustín