Podujatia

Pripravujú sa umelecké dni pre zasvätených umelcov

Pod Konferenciou vyšších rehoľných predstavených ženských reholí na Slovensku sa zrodila nová iniciatíva pod názvom ARTTEO, ktorá dáva priestor umelecky ladeným zasväteným. Nová umelecká skupina ARTTEO pripravuje pre umelcov z radov zasvätených z Čiech i zo Slovenska inšpirujúce umelecké dni v dňoch 8.- 11. februára

Príprava na Advent a Vianoce s evanjeliom podľa Matúša

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pozýva kňazov, rehoľné osoby a laickú verejnosť so záujmom o Sväté písmo na odborno-popularizačný seminár Narodenie Krista podľa Matúša. Uskutoční sa 21. – 22. novembra 2017 v penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch. Biblista Blažej Štrba a patrista Juraj Pigula

Františkáni pozývajú na stretnutie o rozpoznávaní povolania

Bratia Františkáni pozývajú všetkých chlapcov a mužov na jesenné stretnutie rozpoznávania životného povolania. Uskutoční sa v dňoch 17. – 19. novembra 2017 vo Františkánskom kláštore v Trnave. Program sa začína v piatok večer o 18:00 svätou omšou v Bazilike sv.

Pozvánka na konferenciu do Ríma ako prípravu na synodu o mladých

Súčasťou prípravy na synodu biskupov v roku 2018 s témou Mladí, viera a rozlišovanie povolania je aj konferencia pre vyšších predstavených a pastoráciu povolaní, ktorá bude v Ríme v dňoch 30. novembra až 3. decembra 2017. Zasvätený život, zvlášť v niektorých krajinách, trpí vážnym nedostatkom nových povolaní.