Odporúčané knihy, filmy

Nový príbeh v Betánii

Nový príbeh, hoci už poznaný, ale predsa je nový. Čítame ho totiž dnes aj s tým svojím osobným príbehom viery, hrobu a priateľstva. Predstavujeme vám novinku na slovenskom knižnom trhu pod názvom Pri stole v Betánii od známeho autora Marka Ivana Rupnika.

Tweetuj s Bohom!

Vydavateľstvo Don Bosco prináša na Slovensko unikátnu knihu Tweetuj s Bohom, ktorej autorom je kňaz Michel Remery, zástupca generálneho sekretára Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

Vychádza nová kniha 7 cností sv. Rity

Pri príležitosti sviatku sv. Rity – nádeji v neriešiteľných situáciách, ktorý Cirkev slávi 22. mája, vydáva kresťanské kníhkupectvo Zachej.sk knihu priora Rehole sv. Augustína, Juraja Pigulu, oslavujúcu cnosti tejto vzácnej svätice – 7 cností sv. Rity.

Nový film: Mlčanie

Film Mlčanie sa zakladá na rovnomennom románe japonského spisovateľa Shusaku Enda (1923-1996) z roku 1966. Situovaný je do prvej polovice 17. storočia a rozpráva príbeh portugalského jezuitského kňaza Sebastiãoa Rodriguesa. Dráma príbehu ukazuje vieru stojacu v protiklade k súcitu;

Vyšli Listy zasväteným v slovenskom preklade

Počas Roka zasväteného života Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pripravila pre zasvätených listy, ktoré boli novým impulzom, podnetom pre obnovenie. Každý zo štyroch listov, má svoju dynamiku. Prvý list (Radujte sa) ponúka cestu rastu v kvalite, v ktorom sa