Odporúčané knihy, filmy

Nový film: Mlčanie

Film Mlčanie sa zakladá na rovnomennom románe japonského spisovateľa Shusaku Enda (1923-1996) z roku 1966. Situovaný je do prvej polovice 17. storočia a rozpráva príbeh portugalského jezuitského kňaza Sebastiãoa Rodriguesa. Dráma príbehu ukazuje vieru stojacu v protiklade k súcitu;

Vyšli Listy zasväteným v slovenskom preklade

Počas Roka zasväteného života Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pripravila pre zasvätených listy, ktoré boli novým impulzom, podnetom pre obnovenie. Každý zo štyroch listov, má svoju dynamiku. Prvý list (Radujte sa) ponúka cestu rastu v kvalite, v ktorom sa

Svätá Rita – Dych odpustenia

Úžasné svedectvo manželky, matky, vdovy, augustiniánskej mníšky a svätej nemožných vecí – tak je všeobecne známa, milovaná a uctievaná svätá Rita z Cascie. Kresťanské kníhkupectvo Zachej.sk ponúka na trhu knižnú novinku o živote tejto obľúbenej svätej pod názvom: „Svätá Rita – dych