Nedeľné zamyslenia

… ako bolo na počiatku…

Súčasné myšlienkové prúdy a trendy hraničiace so zvrátenosťou, ktoré vládnu vo svete, dávajú poriadne zabrať našej schopnosti zdravo uvažovať a správne, v Božom Duchu, rozlišovať. Množstvo vyvstávajúcich otázok, argumentov, hypotéz, syntéz a analýz nás zamotáva do akejsi pomyselnej pavučiny, z ktorej je ťažké dostať sa

Žeby Ježiš mal rád pikošky?!

Komu z nás sa nestalo to, že sme poohovárali alebo aspoň popočúvali, čo sa hovorí o tom či takom človeku? A musíme si priznať, že ak ide o slávneho človeka, hneď dodáme, že sme sa s ním stretli alebo niečo podobné. Čo hovoria o mne ľudia,

Nemý Boh

„Effeta – otvor sa,“ povedal Ježiš hluchonemému. „V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.“ V nedeľu, ktorú už máme za sebou, som slúžil dve sväté omše. Hneď po prečítaní evanjelia som položil ľuďom otázku: „O čom boli dnešné

Boží zákon je nad všetkým

Svätý Marek, ktorý písal svoje evanjelium pre kresťanov pochádzajúcich z pohanského sveta, musel na rôznych miestach vysvetľovať určité židovské zvyky, napríklad hodnotu niektorých mincí a tomu podobné detaily, preto, aby jeho čitatelia lepšie pochopili Pánovo učenie. V dnešnom evanjeliu hovorí o tom, že židia

Tešiť sa z Ježiša

Dnes nám Pán Ježiš pripomína, ako je veľmi potrebné prijímať ho v Eucharistii. Povzbudzuje nás mať podiel na Božom živote, vďaka ktorému môžeme víťaziť nad pokušeniami, aby sa tiež rozvíjal náš život krstnej milosti. Kto prijíma v stave posväcujúcej milosti, má

Premenený chlieb

Vďaka zázraku rozmnoženia chleba, ktorý Ježiš urobil deň pred situáciou, o ktorej dnes čítame, Ježiš zobudil v ľuďoch hlboko zakorenené nádeje. Tisíce ľudí opustilo svoje domy len preto, aby ho mohli počuť a vidieť. V tejto veľkej radosti ho chceli ustanoviť za svojho kráľa.