Nedeľné zamyslenia

Ješua Šalóm

Občas ma moji známi pozvú k sebe na návštevu slovami: „A zastav sa niekedy u nás.“ Mojou odpoveďou na to väčšinou je: „Hej, keď sa mi podarí zastaviť, tak sa zastavím.“ „Spomaľ, máš privysokú rýchlosť…“ Zastaviť sa! Mission (im)possible… Nevyhnutnosť…

Keď lekár kričí

Pamätáte si seriál Sanitka? Lekári, ktorí pracujú v záchranke, sa na prvý pohľad veľmi neodlišovali od šoférov, zato mali na míle ďaleko k „vyštafírovaným“ lekárom z nemocníc či ambulancií. Pokrčené plášte, vychodené topánky, oblečenie, ktoré má ďaleko k módnemu, ale zato

Vždy pripravený!

Keď čítam Božie slovo, v ktorom je výzva: „Bdejte!“, vždy sa mi chtiac-nechtiac pripomenie zvolanie: „Vždy pripravený!“ (Keďže som nikdy nebol skautom, pravdepodobne je to pozostatok iskričkovsko-pioniersko-zväzáckej výchovy, ktorej sa mi dostalo.) Bez ohľadu na to, s čím sa nám

Kráľ v montérkach

V posledných rokoch, keď v kalendári vidím nedeľu Krista Kráľa, hlavou mi začne víriť pieseň od BCC Worship – Otvorme brány. (Priznám sa, málokedy odolám pokušeniu hneď si ju aj pustiť. Aj niekoľkokrát.) Celé jej prevedenie, to, ako tam znejú

Žiť „na doraz“ alebo „naplno“

Mt 25, 1-13 Na začiatku zimnej sezóny sa na vodičov (aj nevodičov, ale oni si to nevšímajú) zo všetkých možných médií vyrútia rady, ako sa na ňu dobre pripraviť. Okrem základných veci, ako je prezutie pneumatík a kontrola nemrznúcej zmesi v

Mt 23, 1 – 12

Toto evanjelium mi veľmi pripomína knihu anglickej spisovateľky Jane Austenovej Pýcha a predsudok. Hoci hovorí o dvoch mladých ľuďoch, ktorí sa musia postupne zbavovať vlastnej pýchy a predsudkov, ktoré do nich zasadila kultúra, spoločnosť a domáce prostredie, významne hovorí aj

Mt 22, 34 – 40

Toto evanjelium mi v prvých veršoch pripadá veľmi humorné. Farizeji sa dopočuli, ako to dopadlo so saducejmi, no predsa nabrali odvahu a išli Ježiša ešte raz vyskúšať, pokúšať. Vyzerá to ako zle naplánované skúšanie v škole. Nech sa žiak naučí

Mt 22, 15 – 21

Aké je ľahké v dnešnej dobe splniť Ježišovu požiadavku – dať cisárovi, čo je cisárovo. Dnes je už pevne stanovený štátny systém s právami a povinnosťami občana. Je ľahké si naštudovať, čo má kto urobiť, kedy zaplatiť dane, kedy ísť

Mt 22, 1 – 14

Každému dobre padne, keď mu príde oznámenie – o promóciach, primíciach, svadbe. A tiež vie potešiť aj priložená kartička s pozvánkou k slávnostnému stolu. Ani si nevieme predstaviť, čo by sa muselo stať, žeby sme také pozvanie odmietli. Pozvaní z