Nedeľné zamyslenia

Mt 22, 1 – 14

Každému dobre padne, keď mu príde oznámenie – o promóciach, primíciach, svadbe. A tiež vie potešiť aj priložená kartička s pozvánkou k slávnostnému stolu. Ani si nevieme predstaviť, čo by sa muselo stať, žeby sme také pozvanie odmietli. Pozvaní z

Mt 21, 33 – 43

Ježiš poznal veľmi dobre prácu poľnohospodárov, vinohradníkov, rybárov. Poznal prírodu a ľudí, ktorí sa denne museli spoliehať na poveternostné vplyvy a tak boli závislí na Bohu, jeho ochrane a milosti. Dnes žijeme v dobe rozprávok. Dvere sa samé otvoria pri

Mt 21, 28 – 32

Stretla som ženu. Ženu, ktorá niesla nálepku – prostitútka. A ešte mala veľa iných mien. Žiadne z nich nepatrí do slovníka slušných ľudí. Bola matkou bez prostriedkov, bez manžela. A tak sa rozhodla pomôcť rodine tak, ako to vedela. Začala

Pozývam ťa pracovať aj v nedeľu

Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie stať evanjelia dnešnej nedele vysvetľuje takto. Pán vinice, ktorý až do večera najímal nezamestnaných robotníkov a dal im plnú mzdu, preukazuje dobrotu, ktorá ide ďalej ako spravodlivosť bez toho, žeby ju prestúpila. Taký je Boh,

Daj to v kruhovom objazde 77-krát

Odpusť a odpustí sa ti – aktuálna výzva tejto nedele pre mňa, pre teba. Mám odpustiť, lebo potom sa aj mne odpustí. Akou cestou kráčam, keď nejdem cestou odpustenia? Cestou hnevu, nenávisti, ale aj cestou pomsty. Tak sa pred odbočením na

Moc, ktorá mení

Vziať na seba kríž ako odkaz z minulej nedele a poslanie tejto nedele „zviazať a rozviazať“ je neodmysliteľnou súčasťou tohto kríža. Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.

Napomínam ťa z lásky, úbožiak

Koľko je toho, čo neznesiem, koľko je toho, čo nerobím. A možno som aj bezbožný… v zasvätenom živote. Určite neznesiem dohováranie, odkrývanie svojich hriechov, slabostí a nevernosti. Ale som majster v odkrývaní chýb druhých a hovorení o nich za ich chrbtom.

Mám úrad a sedím si vysoko …

Božie slovo tejto nedele o úrade by malo aspoň trochu prevetrať našu myseľ a srdce, čo v nich je, aké túžby po úrade sa v ňom ukrývajú. Lebo na tých, ktorí sú v úrade, hľadíme rôzne. Alebo ako seba vnímam, ak som v úrade.

Keď odrobinka nie je málo (Mt 15, 21 – 28)

Bear Grylls, dobrodruh, ktorý učí ľudí prežiť v divokej prírode, by vedel hovoriť o tom, že aj málo je dosť na to, aby človek prežil, kým nenájde záchranu z divočiny. Skoro ako žena, ktorá vedela, čo s jej dcérou nie je v poriadku, aj

Bez hukotu to nejde (Mt 14, 22 – 33)

Pred týždňom sa Ježiš na vrchu rozprával s Mojžišom a Eliášom. Ich skúsenosti s tým, ako sa im počas života dal Boh spoznať, sa podobajú. V strašnej osobnej kríze bez skúsenosti, že sa ich situácia dá vyriešiť nejako rozumne. Mojžiš i Eliáš –