Nedeľné zamyslenia

Smäd a hlad

V prvom čítaní nachádzame Mojžiša, ktorý prežíva vzburu jemu zvereného ľudu proti Bohu. Mojžiš, hoci sám nepochyboval, musel znášať pochybovanie tých, s ktorými išiel, ktorých viedol. Nezriedka sa stáva, že život v komunite prináša aj prejavy slabosti viery tých, ktorí

Poslušnosť ako postoj

Abrahám mohol patriť k ľuďom, ktorí poznali zemepis svojej doby. A z rozprávania zaiste mohol poznať aj Palestínu, ktorá bola na obchodnej ceste z Mezopotámie do Egypta. Boh mu však nehovorí, kam má ísť. Povedal mu len: Opusť svoj dom, choď na cestu

Víťazstvo je v Kristovi

Liturgické čítania nás pozývajú uprieť zrak na to, čo sa odohralo v Adamovi, a na to, čo sa odohralo v Kristovi. Adam podľahol vábeniu pokušiteľa v rajskej záhrade. Nový Adam, Ježiš, je vedený Duchom na púšť, kde nad pokušiteľom zvíťazí. Človek

Ľalie

Krátky text 1. čítania môže evokovať dojem, že Jahve v určitej epoche dejín alebo len v konkrétnej situácii zabudol, ba opustil svoj utrápený ľud. Keď tieto slová čítam a cítim sa v zajatí hriechu, na dne, ďaleko od Boha, mám v hĺbke svojej duše také

Dobro pre druhého

7. nedeľa v Cezročnom období „Boh hovoril k Mojžišovi…“ Taký je úvod 19., ale aj 1. – 8. a 11. – 18. kapitoly starozákonnej Knihy Levitikus. Z vlastnej skúsenosti vieme, že Boh k nám hovorí denne, čo nás udržuje v Božej prítomnosti. No pri dôležitých

Radosť z hĺbky Božieho slova

Človek sa až tak veľmi nemení. Tak ako roku 132 pred Kristom, keď si Židia svoju slabú vieru, resp. náklonnosť k modernému helenizmu a nepravú slobodu prejavujúcu sa ako pohanský synkretizmus, odôvodňovali naoko jasnými, až logickými dôvodmi, príťažlivosťou nového gréckeho myslenia, ale

Dochucovanie obyčajného dňa

Život zameraný na Boha je značne dynamický. Neustále vnímam záujem Stvoriteľa. Mám osobný vzťah, pýtam sa, aké sú jeho predstavy, žiadam spravodlivosť, angažovanie, dokonalosť a túžim byť blízky Bohu. Robím pre Pána aj mnoho dobrého a hodnotného, ale nie vždy mám z toho

Zasvätený povoláva

Po krste v Jordáne zažiarilo nad pohanskou Galileou svetlo Ježiša z Nazareta. Presne tak, ako o tom počujeme v prvom čítaní. Jeho svetlo pre verejnosť zažiarilo po tom, ako prežil obdobie intenzívneho pokánia na púšti. Vzápätí začal k pokániu povzbudzovať aj všetok ľud. A nielen