Nedeľné zamyslenia

Ozdobná stuha (Mk 6, 7 – 13)

Pán ma posiela do tohto sveta ako kedysi svojich učeníkov s mocou nad nečistými duchmi. Inými slovami povedané, obdarúva ma láskou a v nej je moc nad Zlom. Život je ako cesta. Z vtáčej perspektívy sa cesta javí ako stuha. Ak si zoberiem na

Bojová hra (Mk 6, 1 – 6)

Záleží mi na našej rehoľnej rodine, na každom členovi. Chcem v nej zasiať semienko čistej priateľskej lásky, preto sa na nich teším, pozorne počúvam, čo mi hovoria, dôverujem im, aj ja sa snažím stať ich dobrým priateľom. Je to jedinečné, naša

Láska má veľké srdce (Mk 5, 21 – 43)

Ako zasejem u nás v komunite semienko trpezlivej lásky? Ako sa vytrénovať v trpezlivosti? Pri dnešnej správe z evanjelia musím obdivovať Ježiša, že sa nenechal „uniesť“ veľkým zástupom, ktorý sa na neho tlačil. Prekvapuje ma, že v tej tlačenici ho výnimočne zaujíma iba „jeden dotyk“.

Nenápadná láska (Lk 1, 57 – 66)

Chcem v tichu a jednoduchosti zasiať v komunite semienko čistej lásky. Ako to urobiť? Hľadám odpoveď v Biblii. U Lukáša čítam o narodení Jána. Spozorniem. Alžbeta a Zachariáš sa stali nenápadnými, keď ich zasiahlo veľké Božie milosrdenstvo.

Podobenstvo ako chodník k pravde

Ježiš, celou svojou dušou zakotvený v Otcovi, je opäť obklopený nielen apoštolmi, ale aj poslucháčmi, ktorí chcú vystúpiť zo všedného dňa a zažiť niečo nové, čo im dá v atmosfére očakávania mesiášskych skutkov a po nich nasledujúcich spoločenských zmien mocou Mesiáša nádej, že ten

Turíčne rozhodovanie

Človek môže byť sám sebou a naplno milovaný, ba naplno vtiahnutý do spoločenstva Trojjedinej Lásky. Boh pre túto možnú realizáciu urobil všetko. Je rad na mne, či si slobodne zvolím gravitáciu k Dobru. Pozrime sa na rozlišovanie ako pôsobenie moci Svätého Ducha