Nedeľné zamyslenia

Žeby Ježiš mal rád pikošky?!

Komu z nás sa nestalo to, že sme poohovárali alebo aspoň popočúvali, čo sa hovorí o tom či takom človeku? A musíme si priznať, že ak ide o slávneho človeka, hneď dodáme, že sme sa s ním stretli alebo niečo podobné. Čo hovoria o mne ľudia,

Nemý Boh

„Effeta – otvor sa,“ povedal Ježiš hluchonemému. „V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.“ V nedeľu, ktorú už máme za sebou, som slúžil dve sväté omše. Hneď po prečítaní evanjelia som položil ľuďom otázku: „O čom boli dnešné

Boží zákon je nad všetkým

Svätý Marek, ktorý písal svoje evanjelium pre kresťanov pochádzajúcich z pohanského sveta, musel na rôznych miestach vysvetľovať určité židovské zvyky, napríklad hodnotu niektorých mincí a tomu podobné detaily, preto, aby jeho čitatelia lepšie pochopili Pánovo učenie. V dnešnom evanjeliu hovorí o tom, že židia

Tešiť sa z Ježiša

Dnes nám Pán Ježiš pripomína, ako je veľmi potrebné prijímať ho v Eucharistii. Povzbudzuje nás mať podiel na Božom živote, vďaka ktorému môžeme víťaziť nad pokušeniami, aby sa tiež rozvíjal náš život krstnej milosti. Kto prijíma v stave posväcujúcej milosti, má

Premenený chlieb

Vďaka zázraku rozmnoženia chleba, ktorý Ježiš urobil deň pred situáciou, o ktorej dnes čítame, Ježiš zobudil v ľuďoch hlboko zakorenené nádeje. Tisíce ľudí opustilo svoje domy len preto, aby ho mohli počuť a vidieť. V tejto veľkej radosti ho chceli ustanoviť za svojho kráľa.

Skamenení (Jn 6, 1 – 15)

Snívam o dobrote srdca ľudí naokolo. Mnohí okolo mňa sú ako skamenení. Kameňom sa stanú vo chvíli, keď sa v nich zaktivuje bolesť. Utrpenie ako čarodejník dokáže svojím dotykom druhého premeniť na kameň. Trpiaci ľudia túžia po dobrote, ale sami si

Dám ti kúsok zo seba (Mk 6, 30 – 34)

Túžim do svojej komunity zasiať semienko pokojnej lásky. Snažím sa urobiť radosť a vyhovieť túžbam ľudí okolo seba. Každý deň opakujem malé službičky a dávam im kúsok zo seba. Čierne myšlienky o nich posielam na prechádzku, ale ony sa ku mne vracajú