Nedeľné zamyslenia

Kvetná Nedeľa (Mk 11, 1 – 10)

Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte.

Od iných i odo mňa – živá viera!

(Jn 12, 20 – 33) Gréci chceli vidieť Ježiša. Tak začína dnešné evanjelium. A chudák Filip im to mal zariadiť. Asi ostal prekvapený z toho, čo to títo Gréci žiadajú, a tak sa vydal k Ondrejovi. Možno, že mu pomôže. Ale i keď sa

Obrátiť! Nie odvrátiť!

(Jn 3,14 – 21) Kedysi dávno sme mali diskusiu o tomto evanjeliu. Bolo nás viacero a každého zaujalo čosi iné. Priznávam, ani náhodou si nepamätám, čo zaujalo mňa. Pamätám si však, že moji priatelia hľadali v tomto úryvku z Jánovho evanjelia symboliku – veď

Daj mi to, čo skutočne potrebujem! (Jn 4, 5 – 42)

Len pred niekoľkými dňami som bol krstiť svoju neterku. V týždni pred krstom som volal sestre a švagrovi, aby sme dohodli všetky detaily. Popritom som, samozrejme, rozprával niekoľkokrát aj s malým, len trojročným synovcom. Viackrát mi do telefónu povedal, aby som už prišiel.

Tvoja hora premenenia (Mk 9, 2 – 10)

Ako malý chlapec som s mojím dedkom často chodieval na stanovačky. Niekedy to bolo na našej záhrade – to vtedy, keď mi chcel splniť moje detské rozmary. Ale častejšie to bolo mimo mesta, kamsi do prírody. Mali sme jedno obľúbené miesto,

Naozaj sa dnes naplnil čas? (Mk 1, 12 – 15)

Keď svätopisec pred mnohými rokmi písal slová 90. žalmu, asi mal dobrý podnet k tomu, aby sa zamýšľal nad životom. I nad jeho koncom. Asi bol čímsi veľmi pohnutý, keď v závere dodáva, že zväčša sú len trápením a trýzňou, ubiehajú rýchlo a

Z malomocného nemý! (Mk 1, 40 – 45)

Pred dvoma týždňami v piatok večer som spolu s jedným spolubratom viezol irackú rodinu, ktorá u nás bývala, do ich nového domčeka. Došli sme, vyložili veci z áut, nachystali veci tak, aby mohli ich štyri deti vojsť dnu – predtým totiž nevideli, ako

Byť slobodný pre Pána a pokora srdca

Najskôr uzdravil Petrovu svokru z horúčky. Potom, ako čítame, sa okolo neho zhromaždilo množstvo ľudí, ktorí potrebovali jeho pomoc. Uzdravoval, oslobodzoval, vyučoval, niektorým stačilo len hľadieť na jeho tvár. Písmo pokračuje slovami: „Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von.

Božie slovo vyháňa nepriateľa

„Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Tieto slová vykríkol muž posadnutý nečistým duchom, ako čítame v dnešnom evanjeliu. Ježiš sa nepýtal tohto človeka, či chce byť oslobodený, či ho niečo trápi. Zlý

Cesta pokánia a studená káva

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mt 1, 14). Dôležitá výzva a prisľúbenie. Ako však robiť pokánie, čo to vôbec znamená? Odpovedá evanjelium dnešnej nedele na tieto otázky? Po výzve na pokánie nasleduje opis ďalšej udalosti