Nedeľné zamyslenia

Podmienka „sine qua non“

Neradi akceptujeme podmienky. Oveľa radšej ich kladieme iným. Akosi to už tak v živote chodí, že podmienky kladie ten, kto od niekoho očakáva čosi väčšie. Podmienky kladie zamestnávateľ, ktorý má vyplácať zamestnancovi mzdu. Určité podmienky môže klásť i zamestnanec, keď má podávať

Priložiť ruku k dielu

Jedna z pálčivých otázok, ktorú riešia mladí ľudia na prahu spoločnej cesty v manželstve, znie: Kde budeme bývať? Dostupná a primeraná strecha nad hlavou nie je vždy poruke. Niekedy je potrebné zadlžiť sa alebo začať stavať kúsok po kúsku. Za cenu obiet. Nás,

Som pastierom?

Štvrtá veľkonočná nedeľa sa tradične nazýva Nedeľou Dobrého pastiera. Pritom akosi prirodzene pod tým označením chápeme Ježiša. Predpokladám, že v mysli sa nám ľahko vynárajú sympatické, no občas i gýčové obrazy, ktoré ho znázorňujú s ovečkou na pleciach. Myšlienku Ježiša ako pastiera

Neprestaň kráčať

Nebola to krátka cesta. Hoci dodnes nie je úplne jasné, kde ležala dedinka zvaná Emauzy, tí dvaja učeníci, čo do nej kráčali, potrebovali zdolať asi 11 kilometrov. Alebo – podľa niektorých rukopisov – až okolo 30. Dostatok času na premýšľanie.

Milovať Neviditeľného

Postavu apoštola Tomáša, ktorá vystupuje v evanjeliovom príbehu Druhej veľkonočnej nedele, zvykneme označovať ako „neveriaceho“. Domnievam sa, že nie je to celkom presné, lebo z jeho úst zaznieva jedno z najkrajších vyznaní o Ježišovi. Vlastne ide o vrcholné vyznanie viery: „Pán môj a Boh môj!“

Vráťte sa do Galiley

Po svätej noci, uprostred ktorej víťazný Kristus opustil hrob, nastalo najkrajšie ráno celého sveta. Strach, obavy a neistota, ktoré sprevádzali ženy idúce k hrobu, postupne sa premenili na veľkú radosť. Najprv sa im zjavil anjel a potom samotný „Ježiš im išiel v ústrety a oslovil

Zostal mlčať

Liturgické poznámky hovoria, že homília v tento deň nemá byť dlhá a obsiahla. Nielen kvôli dĺžke liturgie, ale hlavne preto, aby nezatienila posolstvo rozpravy, ktorú počúvame. Z bohatstva podnetov si preto vyberieme dnes len jeden, v ktorom uprieme zrak na Ježiša, ktorý bol zajatý

Dve tváre vzkriesenia

Náuka o zmŕtvychvstaní, o vzkriesení tela prinášala vždy veľa otázok i rozdelení. Evanjelium hovorí, že aj Ježišovi súčasníci boli v tejto otázke rozdelení. Saduceji verili v Boha, ale popierali zmŕtvychvstanie (Mk 12, 18; Sk 23,8).

Smäd a hlad

V prvom čítaní nachádzame Mojžiša, ktorý prežíva vzburu jemu zvereného ľudu proti Bohu. Mojžiš, hoci sám nepochyboval, musel znášať pochybovanie tých, s ktorými išiel, ktorých viedol. Nezriedka sa stáva, že život v komunite prináša aj prejavy slabosti viery tých, ktorí