Na slovíčko

Sestra Cristina: “Nové CD hovorí o Božej radosti“

  Sestra Cristina sa vrátila. Potom, čo stíchol mediálny ošiaľ z víťazstva v súťaži talentov The Voice of Italy, na ktorej sa mladá novicka stala svetovou hviezdou s cca sto miliónmi vizualizácií jej senzačnej interpretácie piesne No one od speváčky Alicia Keys, sestra

Interview s kardinálom Joãom Brazom de Avizom

Prinášame vám rozhovor s Prefektom Kongregácie pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života, kardinálom Joãom Brazom de Avizom. Vysielal ho Vatikánsky rozhlas v Deň zasväteného života, 2. februára 2018.

Zabíja nás bezbrehý aktivizmus

Prinášame vám rozhovor s verbistom Jánom Štefancom, bývalým provinciálom a tiež správcom bratislavského Univerzitného pastoračného centra. Preberáme rozhovor vďaka vzájomnej spolupráci s postoj.sk.

O vášni pre teologické čítanie

Ponúkame vám veľmi zaujímavý rozhovor so sr. Annou Mátikovou FSP pre časopis Doxa, ktorý vychádza na Katolické teologické fakultě UK v Prahe. Rozhovor viedla Lenka Makovcová Demartini a my preberáme jednu časť z neho z portálu paulinky.cz.

Na slovíčko s dobrovoľníčkou dona Bosca

„Navonok sa nezmenilo nič. Pokračovala som v štúdiu, dcéra, aktívna katolíčka tak ako predtým. Našla som však hlbší zmysel svojho apoštolátu, posilnilo sa moje zjednotenie s Bohom a zakúsila som zmysel príslušnosti k veľkej rodine.“

S don Cameronim nielen o dôležitých kauzách

Generálny postulátor saleziánskej rodiny don Pierluigi Cameroni sprevádzal proces kauzy mučeníctva dona Titusa Zemana, ktorý bude vyhlásený za blahoslaveného 30. septembra 2017 v Bratislave. Don Pierluigi nám v rozhovore priblíži svoje pole práce so svätými.

S profesorom Hansom Zollnerom SJ o Centre pre ochranu detí

Predseda Centra pre ochranu detí Pápežskej Gregorovej univerzity P. Hans Zollner SJ nám v podnetnom rozhovore s Christopherom Lambom predstavuje prácu tohto Centra, s čím sa v jednotlivých kultúrach stretávajú a tiež aj cestu, ktorú si Cirkev prešla a prechádza vzhľadom na ochranu maloletých.

Na slovíčko s Mons. Thomasom Menamparampilom

Na Slovensku neznámy, avšak pozoruhodný arcibiskup Thomas Menamparampil SDB. Zaslúžil sa o urovnanie etnických konfliktov v severovýchodnej Indii a v roku 2011 bol nominovaný na Nobelovu cenu mieru. Ponúkame rozhovor s ním.

Na slovíčko s pátrom Rudolfom Uherom

V poradí 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej, ktorá trvala od 2. októbra do 12. novembra, zhromaždila v Ríme jezuitov z celého sveta. S pátrom Rudolfom Uherom SJ, provinciálom slovenskej provincie jezuitov, ktorý sa jej zúčastnil ako jeden z jej delegátov,

Na slovíčko s augustiniánmi

Bratia augustiniáni oslavujú 13. novembra 2016 päť rokov od posviacky Kláštora sv. Augustína. Pôsobia na Slovensku už 21 rokov. Pýtali sme sa dvoch rehoľníkov zo zahraničia, ako vidia svoju rehoľu a poslanie augustiniánov na Slovensku.