Misie

Lampy nádeje

Federico Trinchero, karmelitánsky misionár píše svoje poznámky o situácii v Stredoafrickej republike s nadhľadom a vierou. Aj keď sa situácia rýchlo mení, jeho denník má svoju aktuálnosť.

Zápisky z Afriky – Veľká noc (2013)

Do mesta prichádzajú povstalci. Z opatrnosti nejdeme do školy ako zvyčajne, lebo by sme museli prejsť cez mestá, ktoré medzitým ostali tiché a bez pohybu, akoby v očakávaní niečoho.

Sny misionárov

Na misiách sa obvykle ide spať veľmi skoro. Elektrický generátor sa vypína okolo 21:00 a budíček je okolo 5:00. Keď sa misionár ukladá k spánku, obvykle rýchlo zaspáva, aj na najhorších matracoch. A potom sníva. Sníva, že buduje kostoly ako katedrály

Modlitba v misiách

Modlitba je neoddeliteľnou, a vôbec pre prehoľníka základnou časťou života, na ktorej stavia a rozvíja svoje povolanie. Každý z nás vstupoval do rehole s určitými duchovnými skúsenosťami a aj predstavami, ako sa bude ďalej v tomto smere rozvíjať. Nie vždy sa moje vnútorné potreby zhodovali s vonkajšími