Médiá

Médiá a naša formácia

„Musíme dať svoje áno médiám pre vernosť tým, ktorí sú nám zverení,“ napísal vo svojom liste saleziánom don Pascual Chávez.

Médiá vplývajú na rehoľný život priamo

Bol raz jeden ujo, Kanaďan. Volal sa tak zvláštne – Maršál. Priezvisko mal Mek, teda, v origináli Mc. A úplne sa volal Marshall McLuhan. Ujo McLuhan nepoznal Facebook, on totiž zomrel v roku 1980. Ani mobilov vtedy ešte nebolo

Facebook – druhý najväčší štát na svete

Keby ich mali starí Rimania, ich impérium by ešte pár storočí vydržalo. Sociálne siete. Priestor na internete, kde sa ľudia prepájajú, vymieňajú si nielen dáta, ale aj emócie, zážitky, túžby. Najobývanejšou z nich je Facebook.   Životný priestor   Či chceme