Liturgia

O najkrajšej svätej liturgii v mojom živote

V sovietskom období nebolo hroznejšieho symbolu zrušenia ruskej cirkvi ako Divejevský kláštor. Tento kláštor, založený sv. Serafímom Sarovským, bol premenený vo veľké ruiny. Dvíhali sa nad úbohým ,,rajcentrom“, ktorý vytvorili z niekedy slávneho a radostného mesta Divejevo.

Liturgia hodín

Zažil som krásne chvíle s liturgiou hodín, keď modlitba trvala aj vyše pol hodiny. Spev, krátka homília, komentár k niektorým žalmom, ticho… Ale aj dnes sa viem pomodliť ranné chvály či vešpery za päť minút.

Výsada sláviť liturgiu

Celé stáročia sa v Cirkvi pripomína povinnosť veriacich zúčastniť sa na svätej omši každú nedeľu a prikázaný sviatok. Menej sa už však hovorí o tom, že mnohí veriaci, ktorí si túto povinnosť plnia, si robia v podstate len akoby čiarku do pomyselného „zošitka“ splnených