Kronika

Z môjho pohľadu ste za mrežami vy

Rozhovor so sestrou Stellou z kontemplatívneho kláštora pod nitrianskym Zoborom. Konzervatívny denník Postoj v spolupráci s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí prináša seriál o reholiach.

Dialóg Svätého Otca s mladými a seniormi

Počas posledných dní nedávno ukončenej synody sa 24. októbra uskutočnilo podujatie s názvom „Múdrosť času“ na pôde Patristického inštitútu Augustiniánum v susedstve Vatikánu.

Čo odo mňa chceš?

Aj takto by som sa odvážil parafrázovať otázku Ježiša z dnešného evanjelia adresovanú slepcovi Bartimejovi. Hoci by sa zdalo, že tá otázka v prípade Bartimeja je až zbytočná; veď čo už by chcel od Ježiša slepec?

List generálneho predstaveného Alejandra Morala OSA mladým

V aktuálnom čísle časopisu Zasvätený život sa nachádza príloha „Synoda o mladých.“ V týždňoch, keď v Ríme synoda prebieha, postupne uverejníme tieto príspevky. Začíname listom adresovaným mladým od generálneho predstaveného augustiniánov.